About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Buurtsport Athletics. Sport voor kansarmen

2016
Ubachs, Andreas
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
In het jaar 2015 bood de gelegenheid zich aan om buurtsportactiviteiten te begeleiden met de kinderen en tieners uit Genk. Dit was voor mij de aanleiding om een bachelorproef te schrijven omtrent “sport voor kansarmen”. Het hoofddoel van deze bachelorproef is om een grote doelgroep te bereiken door het aanbieden van naschoolse sportactiviteiten in de wijk Zwartberg. De interesse in deze speelse omgeving groeide samen met de stijging van het aantal jongeren.

De bachelorproef bestaat uit twee delen, namelijk het verkennend onderzoek (theoretisch deel) en het ontwerponderzoek (praktisch deel). De onderzoeksvraag is:
1. Kan je door sport onmiddellijk na school aan te bieden een grotere doelgroep bereiken?

Omdat mijn project vooral bedoelt is voor kansarme jongeren, zal dit in grote mate aan bod komen in deze bachelorproef. In het verkennend onderzoek gaat de focus niet enkel liggen op de wijk Zwartberg, maar ook op reeds bestaande projecten uit de andere Vlaamse steden en wijken.
Door het laten invullen van enquêtes en het afnemen van diepte-interviews met jongeren, wordt ons beeld over buurtsportwerking verruimd. De resultaten van de enquête worden weergegeven in grafieken en daarna besproken.

In het ontwerponderzoek wordt er beschreven welke stappen nodig zijn om dit project tot een goed einde te brengen. Een belangrijk aspect van het praktisch deel is het gratis aanbieden van sportactiviteiten voor de kinderen en tieners van 6 tot 12 jaar. In deze 6 sessies is het doel om rond gezondheid te werken en de kinderen op een speelse manier iets bijbrengen op sportief vlak.
Om het ontwerponderzoek af te sluiten wordt een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag.

De slotsom van deze bachelorproef is om met de gekregen sportkennis speelse activiteiten te begeleiden om zo veel mogelijk kinderen optimaal te laten genieten van sport.

Full text:
File Size Type Checksum  
Andreas_Ubachs_LO-BR_2015-2016.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3866 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Ubachs, A. (2016). Buurtsport Athletics. Sport voor kansarmen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59a7b3313b5.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer