About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De toenemende behoefte aan een actieve muziekbeleving in een digitale wereld. Een studie naar interactieve en digitale middelen in het huidige muzieklandschap

2016
van der Heijden, Iris
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de toenemende behoefte aan een actieve muziekbeleving in een digitale wereld. Hierbij stond de volgende vraag centraal: 'Op welke digitale en visuele manier kan worden voorzien in de behoefte aan een actieve muziekbeleving?í.
De terugkeer van de vinyl als favoriet muziekformaat onder millenials vormde de aanleiding om de behoefte aan een actieve muziekbeleving in een digitale wereld te onderzoeken. Om deze terugkeer te verklaren is de mogelijkheid tot massaproductie van muziek genomen als startpunt. Een reeks van ontwikkelingen op technisch vlak, die van invloed zijn geweest op de muziekbeleving, zijn bestudeerd om de ontstane situatie te analyseren. Eveneens is de rol van het artwork, het grafische materiaal die de muziek vergezelt, die parallel loopt aan deze ontwikkelingen, beschreven.
Het falen van digitale opties, die pogen om een nostalgisch gevoel te creŽren in een digitale wereld, lijkt een verklaring te bieden voor de huidige revival van de LP, ofewel langspeelplaat, als favoriet muziekformaat. Tegelijkertijd heeft de aankoop van vinyl ook een sociale en kritische lading. Het is een indirect verzet tegen de vluchtigheid van de huidige muziekconsumptie. Er lijkt behoefte te zijn aan een actieve muziekbeleving als reactie op de huidige muziekconsumptie in het online tijdperk.
Verscheidene applicaties, websites en platforms die een gezamenlijk doel hebben, te weten een actieve muziekbeleving in een digitale wereld, zijn geanalyseerd. Zij hebben gemeen dat ze een vernieuwende blik hebben in vergelijking met de traditionele visualisering van muziek. Uit de analyse blijkt echter dat zij moeilijk stand houden omdat dat zij niet up-to-date zijn en niet de mogelijkheid geven tot het verzamelen van dergelijke muzikale en visuele belevingen. Gesteld kan worden dat de online muziekbeleving vergankelijk is.
De conclusies uit deze studie vormen een aanzet tot het ontwerp van een concept voor een smartphone applicatie. Het doel van een dergelijke applicatie is dat artwork voor muziek op digitale uiteinden meer erkenning ontvangt en zijn zeggingskracht in de digitale wereld terugwint. Dit kan bereikt worden door ruimte en vrijheid te creŽren voor applicatiegebruikers om persoonlijke visuele interpretaties van muziek online te delen. Uit de studie is naar voren gekomen dat louter een digitaal middel er niet in slaagt het fysieke muziekformaat en zijn artwork geheel te vervangen. De applicatie dient derhalve hand in hand te gaan met het analoge medium en de revival te omarmen.
Deze studie heeft zich beperkt tot een aantal platforms voor digitale muziek. Een analyse van het totale aanbod zou tot verdere concretisering en toepassing van relevante aspecten kunnen leiden.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1570 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

van der Heijden, I. (2016). De toenemende behoefte aan een actieve muziekbeleving in een digitale wereld. Een studie naar interactieve en digitale middelen in het huidige muzieklandschap. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c5aadb371e8f.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer