About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
Author :
Paulussen, An
Abstract : Het klassieke onderwijs ondergaat de dag van vandaag tal van veranderingen. De klemtoon ligt steeds meer op differentiatie en het verwerven van competenties. Toch is het misschien verrassend dat dit soort onderwijs reeds jaren geleden toegepast werd. Tegenwoordig komt dit soort onderwijs voor onder de naam van methodeonderwijs. Aan de basis liggen namen zoals Dalton, Montesorri en Freinet.

Deze laatste wordt in dit afstudeerproject uitvoerig besproken. Wie is C. Freinet? Hoe is zijn pedagogie gegroeid en waarvoor staat ze?

De aanleiding hiervoor was de vraag naar een output onderzoek van de basisschool ’t Schommelbootje in Alken. Deze school die in 1983 opgericht werd, werkt met de pedagogie van C. Freinet. Na dertig jaar wilde men wel eens weten wat er van al de oud-leerlingen terecht gekomen was. Wat doen ze tegenwoordig? Welke studies hebben ze gedaan? Waren ze tevreden van het aangeboden onderwijs?

Door middel van een enquête hebben we deze vragen aan de oud-leerlingen voorgelegd. Dit werk bevat een bespreking van de resultaten, waarmee ’t Schommelbootje in de komende jaren aan de slag kan gaan. Eén van de doelen kan zijn het pedagogisch project te herformuleren.

Om een goed beeld over de werking van ’t Schommelbootje te krijgen heb ik me laten onderdompelen in de Freinettechnieken. Deze zijn in dit afstudeerproject onder de loep genomen. Enerzijds ben ik er van overtuigd dat iedere leerkracht, door het lezen van dit werk, bronnen van inspiratie zal vinden. Men kan hiervan immers veel toepassen in de eigen praktijk. Anderzijds kan dit afstudeerproject ook ouders begeleiden in hun keuze voor het Freinetonderwijs. Zij vinden hier naast het hoe en wat van het Freinetonderwijs ook informatie terug over de scholen die dit aanbieden.

Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2014
Full text :
File Size Type Checksum  
PaulussenAn_Afstudeerproject_20140605.pdf 12 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Afstudeerproject
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Education
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 19/12/2014 11:01
Last modified : 14/01/2015 16:34
Collections :
2014
2960111
Secundair onderwijs
Views : 4760
Downloads : 1400
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer