About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,358 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Degelijke begeleiding een nood of een voorrecht in de townships van Zuid- Afrika? Onderzoek naar het welzijn van de kinderen op socio-emotioneel niveau en in welke mate de scholen in Wittedrift hierin tegemoet komen
dc.creator : Leen, Nele
dc.subject :
dc.description.abstract : Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken wat de noden en behoeften van de kinderen zijn op socio- emotioneel niveau en in welke mate de scholen in Wittedrift hierin tegemoet komen. Dit onderzoek is uitgevoerd op twee scholen in Wittedrift namelijk Wittedrift Primary school en Wittedrift Stofpad school. De nodige informatie voor dit onderzoek heb ik verkregen via een kwalitatief onderzoek meer specifiek door mondelinge interviews af te nemen bij in totaal 8 leerkrachten van beide scholen. Mijn onderzoek is op kleinschalige basis uitgevoerd dus het oorspronkelijke doel was om alle leerkrachten te interviewen, maar het zijn er 8 geworden. Ik heb in mijn onderzoek een onderscheid gemaakt tussen beide scholen. Uit de resultaten blijken beide scholen gelijkaardig te zijn en zijn er geen opmerkelijke verschillen waar te nemen. De belangrijkste conclusie die uit het onderzoek naar voor is gekomen is dat er een grote nood is aan sociale ondersteuning.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c574fe340345
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer