About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,358 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : NIAZ: borging en/of groei naar kwaliteit. Samen op weg met de dienst Intensieve Therapie Eenheid
dc.creator : Daems, Nathalie
Daniels, Michaël
dc.subject :
dc.description.abstract : De vragen die in dit afstudeerproject naar boven komen, luiden als volgt: Hoe gaat een team van 61 verpleegkundigen om met de hernieuwing van de ziekenhuisaccreditering? Hoe gaat dit team om met een veranderingsproces van dit formaat? Wie verandert er? Op welk niveau wordt er veranderd? Op deze vragen wordt in dit afstudeerproject een antwoord geboden enerzijds vanuit een uitgebreide literatuurstudie en anderzijds vanuit de praktijkervaring hoe het veranderingstraject verlopen is op de dienst Intensieve Therapie Eenheid van het Jessa Ziekenhuis. Vanuit de literatuur is het duidelijk dat verandering plaatsvindt op drie niveaus namelijk, het individu, de verandering in en met teams en op organisatieniveau. Om als individu te veranderen is het aangewezen dat men weet hoe deze persoon leert, dat men een zicht heeft op de persoonlijkheid van dit individu. Dan pas is het individu in staat het proces van verandering op de juiste manier aan te pakken. De verandering in en met teams, geeft weer hoe teams hun effectiviteit kunnen verbeteren, iets wat in een stressvolle periode van verandering handvaten kan bieden. De valkuilen van een team tijdens een veranderingsproces worden weergegeven, dit vooral om deze te herkennen als een team in een dergelijk proces zit. Een organisatie verandert mee of ligt aan de basis van een veranderingstraject. In het afstudeerproject worden organisaties vergeleken aan de hand van een metafoor en wordt het acht-stappenmodel van Kotter uitgelegd. Dit zal later ook de link zijn naar het praktijkgedeelte. Veranderen kan men niet zonder een leidinggevende. De rol van de leidinggevende wordt opgenomen in de bachelorproef, omdat zijn/haar rol van cruciaal belang is tijdens een veranderingsproject. Weerstand tijdens verandering is een normaal fenomeen. Hetgeen van betekenis is, hoe er wordt omgegaan met deze weerstand. Dit zal ervoor zorgen of de verandering kans op slagen heeft en/ of dat deze kan verankerd worden in de organisatie. In het praktijkgedeelte van de bachelor proef wordt de lezer meegenomen op ' een reis naar verandering’. De reis die het team van de Intensieve Therapie Eenheid gemaakt heeft naar de hernieuwing van de accreditatie. Aan de hand van het acht stappenmodel van Kotter wordt het gehele proces, dat met ups en downs is verlopen, stap voor stap besproken. Om het afstudeerproject volledig te maken worden er acties tot verbetering van het proces weergegeven. Deze tips zullen het team/organisatie in een volgend veranderingstraject verder helpen, zodat de huidige valkuilen gemeden worden. TREFWOORDEN: Veranderen – leidinggeven – acht-fasenmodel Kotter COLLATIE: 94 pagina’s CONTACT: michael.daniels@jessazh.be en nathalie.daems@jessazh.be INHOUDSDESKUNDIGE: Dorien Gilissen, Stafmedewerker O&O, Jessa Ziekenhuis
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Afstudeerproject
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59eb9a117d7
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Bachelor in het zorgmanagement
etd.degree.level : Bachelor na Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer