About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Op weg naar accreditering: de toegevoegde waarde van een medical management assistant

2016
Swinnen, Evelien
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
Het doel van deze bachelorproef bestond erin het bestaande functieprofiel voor een medical management assistant in het Sint-Trudo Ziekenhuis te updaten volgens de normen van de Joint Commission International (internationaal kwaliteitslabel voor accreditatie).
In de hoofdstukken van het theoretisch gedeelte wordt beschreven hoe via projectmatig werken, veranderingsmanagement en via onderdelen zoals compententiemanagement, functieprofielen en evidence-based leiderschapstheorieŽn deze doelstelling bereikt kan worden.
In het praktisch gedeelte wordt stapsgewijs met een vertaalslag naar de theorie beschreven hoe de doelstelling in de praktijk gerealiseerd werd. Door de bachelorproef aan te pakken volgens de principes van projectmanagement kreeg het project een duidelijke structuur en afgebakende doelstellingen. Door het veranderproces bottom-up te realiseren werd er een draagvlak voor verandering gecreŽerd met minder weerstand tot gevolg. Doorheen het hele proces dient de leidinggevende de groene leiderschapsstijlen (inspirerend, coachend en participatief) en de principes van de zelfdeterminatietheorie toe te passen. Dit om betrokkenheid te creŽren en medewerkers te motiveren om samen de vooropgestelde doelen te realiseren.
Het resultaat is een functieprofiel voor een MMA, inhoudelijk bottom-up gerealiseerd, dat voldoet aan de strenge accreditatienormen van JCI. Dit kan geÔntegreerd worden in een consistent HR-beleid, van aanwerving tot einde loopbaan.

TREFWOORDEN: functieprofielen, competentiemanagement, accreditatie

COLLATIE: 48 paginaís en 9 paginaís in bijlage

INHOUDSDESKUNDIGE: Sander Ombelets, hoofdverpleegkundige, verpleegafdeling Z2, Sint-Trudo Ziekenhuis te Sint-Truiden

CONTACT: evelienswinnen@hotmail.com

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_EvelienSwinnen_definitief.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4009 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Swinnen, E. (2016). Op weg naar accreditering: de toegevoegde waarde van een medical management assistant. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c5283b0155c52b5282003f.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer