About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Interne en externe fraude in de financiŽle sector

2016
Exelmans, Frederic
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Fraude bestaat uit mensen die zich geld of vermogensbestanddelen toe-eigenen waar ze geen recht op hebben en daardoor rechten van andere schaden. Dit gebeurt zowel intern als extern in bedrijven. Vermits de financiŽle instellingen een centrale rol spelen in het geldbeheer en in het financieren van de economische activiteit, is het van essentieel belang dat zij over een optimale preventie en detectie van fraude beschikken. De gelegenheid tot fraude zou minimaal moeten zijn.
Het doel van dit onderzoek is om een duidelijk beeld te scheppen over interne en externe fraude in een financiŽle instelling. Dit is gebeurd door essentiŽle onderzoeksvragen te beantwoorden.
Allereerst moet men begrijpen wat fraude is, en zich vervolgens de vraag stellen wie fraude pleegt en hoe fraude zich voordoet. Het verschil tussen interne en externe fraude wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden. Tot slot worden er enkele voorbeelden gegeven over recente fraude incidenten.
Wij gaan na wat fraude betekent voor de maatschappij en maken hierbij een onderscheid tussen de impact op een bedrijf en de gevolgen van fraude voor de medeburger en gaan tot slot na hoe er geÔnvesteerd wordt in de veiligheidszorg.
Het belang van fraudebeheer leggen we uit door toelichting van de essentiŽle stappen van een goed 'fraud-risk management planí. Deze bestaan uit preventie/ detectie , het juridisch kader , reactief beheer en remediŽring. Regelmatige communicatie over fraude is belangrijk opdat herkenning van fraudeknipperlichten aanwezig zou zijn. Het niet herkennen van fraudeknipperlichten, en dus betrokken geraken en/of slachtoffer worden van fraude, zou voor de financiŽle sector zeer slecht zijn voor het imago.
Tot slot hebben we uitgelegd welke methodes er gebruikt worden voor de inschatting van de frauderisicoís en welke invloed de controleomgeving kan hebben om frauderisicoís te beperken. De thesis wordt afgesloten door een opsomming van de publieke en private partijen die een rol vervullen bij het fraudebeheer. Heel wat instanties, afdelingen en personen vervullen een rol bij de fraudebestrijding. Een goede samenwerking en organisatie tussen die partijen komt fraudebestrijding ten goede.
We kunnen concluderen dat fraude een fenomeen is dat altijd zal blijven bestaan, dit doordat er altijd kwaadwillige personen een onrechtmatig voordeel zullen willen verkrijgen ten koste van derden. Voor de financiŽle instellingen is het van grootste belang dat zij op een meest optimale wijze aan fraudebeheer doen. Voor de bedrijven komt het er op aan fraude te herkennen en zich te wapenen tegen frauderisicoís.

TREFWOORDEN:
-fraude
-fraudebeheer
-fraudebestrijding

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1583 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Exelmans, F. (2016). Interne en externe fraude in de financiŽle sector. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c546ce61079a.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer