About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Gipping in the classroom

2016
Mangelschots, Marijn
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
“Ik wist niet wat ik moest doen.” “Ik snapte het niet.” Dit zijn reacties van leerlingen die ik tijdens mijn stages vaak hoorde als het ging over hun huiswerk. De flipped-classroommethode wil inspelen op deze reacties door het huiswerk naar de klas te brengen. Leerlingen bereiden thuis het meer theoretische deel van de les voor, waardoor er in de les ruimte vrijkomt om de theorie toe te passen. Leerkrachten kunnen zo als coach optreden en leerlingen beter ondersteunen bij het verwerken van de leerstof.

Leerlingen vandaag de dag verwachten van een les meer dan een passieve leerervaring die bestaat uit eenrichtingscommunicatie met beperkte interactie. Lessen die hen aanmoedigen en hen helpen om zelf kennis te ontwikkelen, krijgen hun voorkeur. Het flippen van een klas moet niet gebeuren met online tools, maar gezien de technologische evoluties is het wel zinvol om het vanuit deze invalshoek te bekijken.

Wanneer ik terugdenk aan mijn ervaringen met het maken van een geïntegreerde proef (gip) in het secundair onderwijs, stoot ik vooral op de moeilijkheden die medeleerlingen ervaarden met het correct toepassen van de NBN-normen.

Bij het kiezen van een onderwerp voor deze bachelorproef wou ik graag mijn persoonlijke ervaringen van tijdens mijn stages en van tijdens het maken van de gip combineren. Dit bracht mij bij de volgende onderzoeksvraag: hoe kan flipping the classroom een werkbaar concept vormen voor de gip? Gipping the classroom als titel van deze bachelorproef vloeit dan ook voort uit het samenspel tussen flipping the classroom en gip.

Deze hoofdvraag wordt verder onderverdeeld in drie deelvragen. Deze deelvragen kennen een logische opbouw. Zo zal eerst bekeken worden wat er verstaan wordt onder flipping the classroom en hoe het in de praktijk toegepast wordt. Vervolgens gaat de tweede deelvraag na welke invloed dit concept heeft op leerlingen van het secundair onderwijs. Ten slotte wordt met de derde deelvraag meer specifiek ingegaan op leerlingen die in hun laatste jaar van het secundair onderwijs een gip moeten maken en een mogelijke link tussen dit gip en flipping the classroom.

Om een antwoord te formuleren op deze onderzoeksvragen zal onder meer gebruik gemaakt worden van een literatuurstudie, een testfase bij leerlingen in het secundair onderwijs en een enquête die de ervaringen van deze leerlingen in kaart brengt.

Het ontdekken van nieuwe werkvormen is een positief gegeven in het kader van mijn professionele ontwikkeling. Bovendien is het belangrijk om als leerkracht in te spelen op de hedendaagse technologische ontwikkelingen, zeker vanuit mijn vakgebied. Mijn vakkencombinatie laat het toe om gebruik te maken van de flipped-classroommethode, dit geldt zeker niet voor alle vakken en lesonderwerpen.

Deze bachelorproef richt zich dan ook op leerkrachten van het secundair onderwijs die openstaan voor nieuwe werkvormen en innoverend lesgeven.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1714 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Mangelschots, M. (2016). Gipping in the classroom. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c547fc0c0a29.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer