About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De dienst tijdbesteding als bemiddelaar binnen het secundair onderwijs

2016
Claes, Laura
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
In het theoretische gedeelte van de bachelorproef staat de werking van de dienst tijdsbesteding centraal. De dienst ondersteunt jongeren, die verblijven binnen Pieter Simenon, in hun schooltraject. School is van belang voor de toekomst van de jongeren (in functie van autonoom wonen). Bij moeilijkheden gaat de dienst een bemiddelingsgesprek op school organiseren om de structuur in het leven van de jongere te behouden. Het theoretisch gedeelte zal zich toespitsen op deze belangrijke kerntaak.
Binnen het praktisch gedeelte werd er gekozen voor kwalitatief onderzoek aan de hand van diepte-interviews. Er werd, bij zes voltijdse en drie deeltijdse scholen, gepeild naar de meerwaarde van de dienst tijdsbesteding als bemiddelaar binnen het secundair onderwijs.
Door deze resultaten kwam ik tot de conclusie dat de dienst enerzijds een grote meerwaarde heeft, zoals aanvullend werken. Ze kunnen aangeven wat de jongere nodig heeft, hoe hij functioneert, Hierdoor krijgt de school een breder zicht op de situatie. Anderzijds heeft de dienst ook verbeterpunten zoals de onbekendheid bij scholen. Scholen geven aan dat ze niet weten wat bemiddeling bij de dienst precies inhoudt. Voor de begeleiders zelf is er ook geen duidelijk kader. Vanuit de resultaten werden er aanbevelingen geformuleerd zoals het organiseren van een kennismakingsgesprek bij elk nieuw traject. De bachelorproef geeft een aanzet tot het vormen van een algemeen kader rond bemiddeling binnen de dienst.

Full text:
File Size Type Checksum  
Claes_Laura_Bachelorproef.pdf 674 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4364 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Claes, L. (2016). De dienst tijdbesteding als bemiddelaar binnen het secundair onderwijs. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c574018b00d1.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer