About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Herinneringseducatie. Hoe maak je gebruik van herinneringsplaatsen?

2016
Hendrix, Thomas
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Voor mijn bachelorproef heb ik een project uitgewerkt rond herinneringseducatie. In de handleiding 'Toetssteen herinneringseducatie’ wordt een zeer gedetailleerde en uitgebreide uitleg gegeven over het gebruik van herinneringseducatie. Daarom is deze handleiding doorheen het project ook steeds als basis gebruikt. Het ontbrak echter aan concrete en uitgewerkte voorbeelden waaruit leerkrachten of andere educatieve opvoeders inspiratie konden opdoen. Om hier toch aan te voldoen, is het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie met de ontwikkeling gestart van een uitgebreide handleiding voor herinneringseducatie met duidelijke en concrete voorbeelden voor het gebruik van herinneringsplaatsen.
Naar aanleiding hiervan ben ik dus gestart met het zoeken naar plaatsen waarbij men aan herinneringseducatie kon doen. Als leerkracht kan je namelijk ook zelfstandig aan de slag, zonder terug te vallen op reeds uitgewerkte educatieve pakketten die worden aangeboden in museums. Volgende onderzoeksvraag heb ik mezelf vooropgesteld tijdens de verwezenlijking van dit project: 'Hoe maak je als leerkracht gebruik van herinneringsplaatsen?’

Ten eerste wordt in de bachelorproef een helder beeld geschetst van wat herinneringseducatie exact is. Met deze vorm van educatie richten we ons op het nadenken met jongeren over de verantwoordelijkheid die we zelf moeten nemen in een democratische samenleving, waarin de fundamentele rechten en vrijheden gerespecteerd worden.
Daarom staan de volgende drie pijlers centraal bij de verwerking van herinneringsplaatsen:
(1) kennis en inzicht, (2) empathie en betrokkenheid en (3) reflectie en actie.
Vervolgens heb ik 2 herinneringsplaatsen verder uitgewerkt a.d.h.v. de drie pijlers van herinneringseducatie. Al het werk dat hier is geleverd, werd natuurlijk steeds voorafgegaan door een uitgebreid en grondige literatuurstudie. Daarnaast werden tal van werkbladen voor de leerlingen, alternatieve werkvormen, PowerPoint presentaties en leerkrachtenbundels ontwikkeld die de herinneringseducatieve projecten kunnen ondersteunen. Al deze hulpmiddelen zijn uiteraard volledig door mezelf uitgewerkt.

Tenslotte kon ik besluiten dat ik het gebruik van herinneringseducatie zeker en vast wil toepassen in mijn verdere toekomst als leerkracht. Het laat geschiedenis op een andere en veel interactievere manier zien. Dit project heeft me echter wel doen inzien dat zulke ondernemingen heel veel tijd en werk vergen. Dat is als leerkracht geschiedenis, waar je vaak weinig tijd hebt om de regulieren uren te voltooien, niet altijd evident. Maar mits enige inzet en vakoverschrijdend overleg, kan dit zowel voor leerkrachten als voor leerlingen een positieve ervaring opleveren.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1667 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Hendrix, T. (2016). Herinneringseducatie. Hoe maak je gebruik van herinneringsplaatsen?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59084ad0a23.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer