About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie. De invloed van een verontrustende opvoedingssituatie op jeugddelinquentie

2016
Cacassoulis, Dimitri
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Ik heb kwalitatief onderzoek gedaan naar minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie. De centrale vraag doorheen mijn onderzoek is als volgende: In welke mate heeft een verontrustende opvoedingssituatie een invloed op het plegen van strafbare feiten door minderjarigen? Met andere woorden kan een verontrustende opvoedingssituatie ertoe leiden dat minderjarigen meer en ernstigere strafbare feiten plegen?
Ik heb op drie verschillende scholen in Limburg, schriftelijke enquêtes afgenomen bij 120 studenten van 14 tot en met 18 jaar oud. Deze scholen representeerde elk een studierichting (ASO/BSO/TSO). Op iedere school waren de studenten ongeveer evenredig verdeeld over twee opleidingsgraden, één klas uit het 4de en één uit het 5de secundair onderwijs. Aan de hand van gestructureerde vragen heb ik geprobeerd de opvoedingssituatie in kaart te brengen om vervolgens vast te stellen of deze verontrustend is of niet. Hierna heb ik onderzocht in welke mate een verontrustende opvoedingssituatie een invloed heeft op minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit plegen. Dat heb ik gedaan door de verschillende deelaspecten van een verontrustende opvoedingssituatie te linken met het aantal gepleegde strafbare feiten per minderjarige.
Als algemeen besluit kan ik formuleren dat een verontrustende opvoedingssituatie een aanzienlijke invloed heeft op het delinquent gedrag van minderjarigen. Minderjarigen in een VOS plegen meer strafbare feiten. Mijn statistieken wijzen uit dat 20% meer minderjarigen in een VOS dan in een doorsnee opvoedingssituatie, strafbare feiten plegen. Bovendien ligt het aantal gepleegde strafbare feiten per minderjarige hoger bij de minderjarigen in een VOS. Ook zijn de gepleegde strafbare feiten ernstiger van aard. Als voorbeeld geef ik intrafamiliaal geweld. Minderjarigen die getuige zijn van geweld binnen het gezin, plegen opmerkelijk meer strafbare feiten. Maar liefst 83% van deze minderjarigen heeft strafbare feiten gepleegd.

Full text:
File Size Type Checksum  
Cacassoulis_Dimitri_bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4850 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Cacassoulis, D. (2016). Minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie. De invloed van een verontrustende opvoedingssituatie op jeugddelinquentie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c590fb9c0b0b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer