About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Afhankelijkheid bij ouderen: Van visie tot implementatie

2016
Vandereyt, Vanessa
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
Deze bachelorproef, voorgedragen door Vandereyt Vanessa, betreft de ontwikkeling van een visie afhankelijkheid en implementatie ervan in een team op een gerontopsychiatrische afdeling conform het therapeutisch denkkader van de afdeling, namelijk het systeemdenken waarbij gedragenheid en geborgenheid bij de medewerkers nagestreefd wordt. Het betreft een kwalitatief onderzoek.

In de literatuurstudie wordt er onderzocht wat de meest effectieve manier van behandelen is met betrekking tot deze doelgroep, rekening houdend met de afdelingsvisie. Vervolgens wordt er onderzocht hoe men in de literatuur beschrijft dat er best wordt omgegaan om deze verandering in een team te implementeren. In het praktische gedeelte wordt de implementatie volgens het verandermodel van Kotter (1997) en de rol van de leidinggevende beschreven.

Uit literatuuronderzoek betreffende de behandeling van gerontopsychiatrische patiŽnten blijkt dat er voor ouderen grote hiaten zijn. Specifiek onderzoek is tot op heden schaars. Er wordt aangegeven dat voor ouderen een lagere standaardgrens in verband met de hoeveelheden in consumpties geldt, vooral doordat het lichaam van samenstelling verandert bij het ouder worden en de algemene gezondheid achteruitgaat waardoor de effecten van alcohol bij ouderen verschillen ten opzichte van volwassenen. Een familiegeoriŽnteerde aanpak komt het best tegemoet aan de noden van ouderen met een alcoholprobleem.

Uit literatuuronderzoek naar het doorvoeren van verandering in een team, behelst het verandermodel van Kotter (1997) de voorkeur. Het acht-fasenmodel beschrijft hoe gedragenheid en geborgenheid in het team gefaciliteerd kan worden.

Het is cruciaal dat de leidinggevende een verandering doordacht doorvoert met een visie en strategie. Uit de praktijk blijkt dat verandering doorvoeren een interactioneel proces is waarbij de leidinggevende voornamelijk aandacht besteedt aan het betrekken van de medewerkers om betrokkenheid en gedragenheid te faciliteren.

TREFWOORDEN: ouderen, alcohol, verandermanagement

COLLATIE: 48 paginaís, 3 bijlagen

INHOUDSDESKUNDIGE: Smits Stefani, Klinisch Psychologe, PZ Asster


CONTACT: vanessa.vandereyt@outlook.com

Full text:
File Size Type Checksum  
finale_versie_bachelorproef.pdf 1019 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4127 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vandereyt, V. (2016). Afhankelijkheid bij ouderen: Van visie tot implementatie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c5910e390b2b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer