About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Op zoek naar een middel. Motivatiebevordering en zelfreflectie bij middelengebruik bij jongeren van CAW De Tunnel

2016
Iven, Sarah
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Deze bachelorproef gaat over motivatiebevordering en zelfreflectie bij jongeren waar sprake
is van een middelengebruik of middelenverslaving. Deze jongeren zijn thuislozen die
inwonend zijn in opvangcentrum CAW De Tunnel. Ik heb instrumenten ontwikkeld die voor
de begeleidsters en de bewoners een hulpmiddel zijn bij het afstappen van hun gebruik.
Deze bachelorproef is tot stand gekomen door kwalitatief onderzoek. Ik heb gekozen voor
diepte-­interviews waarbij ik de individuele begeleidsters van De Tunnel heb bevraagd over
motivatie, reflectie en de mogelijke inhoud van de nog te ontwikkelen instrumenten. Met als
resultaat een doorgroeibrief en een SOS-­kaartje. In de doorgroeibrief moeten de jongeren,
na gebruik, reflectieve en gevoelsmatige vragen beantwoorden. Met deze brief gaan ze
opnieuw naar hun individuele begeleidster en is deze het uitgangspunt voor het gesprek.
Het gesprek gaat over hun motieven tot gebruik, hun valkuilen en hun risicosituaties. Op
deze manier krijgt zowel hun begeleidster als de bewoner zelf een beter beeld over het
gebruik. Waarom gebruiken ze? Wat hebben ze nodig om te stoppen en hoe gaan ze dit
realiseren? Deze vragen proberen ze helder te krijgen. Het SOS-­kaartje is een persoonlijk
kaartje met enkele stellingen. Dit kaartje moet de bewoner helpen om de keuze te maken
niet te gebruiken en in de plaats daarvan iets te doen met hun gevoelens en in gesprek te
gaan.
De thuisloze jongeren komen in De Tunnel terecht omwille van onder andere
problematische opvoedingssituaties, uithuiszettingen of via een doorverwijzing uit een
andere residentiële dienst. Door hun middelgebruik belanden velen in een vicieuze cirkel.
De jongeren kunnen niet in hun eigen netwerk terecht waardoor ze naar De Tunnel komen.
Als ze De Tunnel moeten verlaten omwille van hun druggebruik, kunnen ze vaak niet terecht
in een afkickcentrum of andere opvang door de lange wachtlijsten. Het is een oneindig
verhaal waarin de problemen zich blijven opstapelen.
Ik probeer door middel van deze instrumenten ervoor te zorgen dat de bewoners van De
Tunnel toch hun gehele traject kunnen doorlopen met hulp van de begeleidsters. Dit door
zichzelf te engageren voor de zelfreflectie en eerlijk te zijn naar de begeleidsters. Waardoor
een re-­integratie in de maatschappij een haalbaar doel wordt.

Full text:
File Size Type Checksum  
Iven_Sarah_Bachelorproef.pdf 5 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4140 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Iven, S. (2016). Op zoek naar een middel. Motivatiebevordering en zelfreflectie bij middelengebruik bij jongeren van CAW De Tunnel. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c5966a1b0fb3.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer