About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Buiten spelen. Welke stappen zijn noodzakelijk voor het opstarten van een langdurige, succesvolle buurtsportwerking?

2016
Convents, Marijn
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
In het kader van mijn Bachelorproef onderzoek ik welke stappen de stad Diest moet nemen om een jongerenwerking op te starten. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, organiseer ik een project in samenwerking met de sportdienst Diest met het oog het in beweging krijgen van jongeren. De achterliggende redenen van dit project gaan veel dieper dan het alleen in beweging krijgen van jongeren. Het is de bedoeling om vanuit dit project te kijken wat de noden zijn in de stad Diest op het vlak van sociale integratie van jongeren.

Graag informeer ik de lezer over het ontstaan, het verleden en de toekomst van het project. Hiernaast beschrijf ik op welke manier er tewerk is gegaan en er promotie gevoerd werd. Tevens zal u een beeld krijgen van het publiek dat ik tracht aan te spreken.

Mijn motivatie om dit unieke project te kunnen begeleiden en organiseren ligt erin om de maatschappelijk kwetsbare jongeren in onze maatschappij de kansen te geven die ze verdienen. Ik zie dit dan ook niet als een opdracht om mijn opleiding af te ronden, maar als een unieke mogelijkheid om mezelf te engageren om iets goed te doen in de maatschappij. Bij de stage die ik liep bij de sportdienst van de stad Diest werd er mij gevraagd folders af te halen in het provinciehuis te Leuven. Deze folders maakten deel uit van het promotiemateriaal van de stad Diest. Door overleg met sportfunctionaris Mevrouw Chris Drijvers en sportpromotor Meneer Dimitri De Herdt kwam het besluit dat ik dit project zou organiseren en begeleiden in het teken van mijn eindwerk. Vanaf dat moment heb ik me vol passie en optimisme achter de organisatie gezet van de elf woensdagnamiddagen ‘Buiten spelen’.

Door het feit dat de kansengroepen in de stad Diest steeds groeien, wil ik een basis leggen voor het opbouwen van een comfortabele omgeving waarbij mensen uit deze kansengroepen kunnen groeien. Dit door laagdrempelige activiteiten aan te bieden als hefboom tot persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie.

Een eerste bron van informatie is absoluut de ervaringen die ik opgedaan heb tijdens mijn opleiding lichamelijke opvoeding ��" bewegingsrecreatie, waarbij we zowel in het eerste als derde jaar ingezet werden in de buurtsportwerking van Hasselt.

Een tweede bron van informatie waren zonder twijfel de mensen waarmee ik mijn plan van aanpak heb overlegd. Zowel de diensten van de stad Diest (jeugddienst, dienst diversiteit, sportdienst) als de mensen waarmee ik individueel heb mee gesproken (ouders, kennissen, vrienden).

Full text:
File Size Type Checksum  
Marijn_Convents_-_Bachelorproef.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4014 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Convents, M. (2016). Buiten spelen. Welke stappen zijn noodzakelijk voor het opstarten van een langdurige, succesvolle buurtsportwerking?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c596be36103e.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer