About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Vroegtijdige Zorgplanning in Woonzorgcentra. Kwaliteitszorg en multidisciplinair overleg

2016
Erlingen, Ingrid
Warson, Mireille
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
Vroegtijdige zorgplanning (VZP) is heden ten dage niet meer weg te denken uit onze woonzorgcentra (WZC). Er is een toenemende aandacht voor het levenseinde en bewoners kiezen er meer en meer voor om zelf hun zorgdoelen te bepalen. Dit gebeurt aan de hand van het dynamisch communicatieproces tussen zorgverleners, familie en bewoners.
De twee bezochte WZC waren reeds actief bezig met VZP doch er was nog geen echte verankering van het thema in de organisatie.
Deze bachelorproef heeft enerzijds tot doel om mee te werken aan het opstellen van een nieuwe procedure VZP in het kader van de kwaliteitszorg, en anderzijds het uitwerken en implementeren van een ventilatiefiche in het multidisciplinair overleg (MDO).

In het eerste deel wordt er een literatuurstudie gedaan. Hierin wordt het regelgevend en deontologisch kader geschetst en wordt het multidisciplinair overleg besproken. Verder wordt er ingegaan op de ontwikkeling van de ventilatiefiche en de plaats ervan in het hele proces van VZP.

In het tweede deel vindt de praktische uitwerking plaats. Het proces van het tot stand komen van de procedure VZP in het kader van de kwaliteitszorg en het proces van de introductie en implementatie van de ventilatiefiche in het multidisciplinair overleg worden in dit deel uitvoerig besproken.

Tijdens het maken van deze bachelorproef werd opgemerkt dat VZP een thema is dat zeer sterk leeft in de WZC. Er werd echter nog geen vaste structuur ontwikkeld en heel veel zorgverstrekkers en organisaties geven hieraan een individuele invulling. Deze bachelorproef levert een bijdrage om VZP bespreekbaar te maken in het MDO en hierdoor een draagvlak te creëren. Uniformiteit in aanpak van VZP zorgt voor een betere kwaliteit van zorg.

TREFWOORDEN: Vroegtijdige zorgplanning, multidisciplinair overleg, kwaliteitszorg en wet- en regelgeving omtrent vroegtijdige zorgplanning en woonzorgcentra.

COLLATIE: aantal pagina’s 65 en inclusief 32 bijlagen: 97 pagina’s in totaal.

INHOUDSDESKUNDIGEN: Ronny Kuppens, directeur woonzorgcentrum Heyvis Maasmechelen en Eddy Stevens, OCMW-secretaris Dilsen-Stokkem

CONTACT: ingriderlingen@live.be en mireille.warson@gmail.com

Full text:
File Size Type Checksum  
Erlingen Ingrid.pdf 9 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4270 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Erlingen, I., Warson, M. (2016). Vroegtijdige Zorgplanning in Woonzorgcentra. Kwaliteitszorg en multidisciplinair overleg. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59ec97517ed.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer