About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst

2014
Paulussen, An
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Het klassieke onderwijs ondergaat de dag van vandaag tal van veranderingen. De klemtoon ligt steeds meer op differentiatie en het verwerven van competenties. Toch is het misschien verrassend dat dit soort onderwijs reeds jaren geleden toegepast werd. Tegenwoordig komt dit soort onderwijs voor onder de naam van methodeonderwijs. Aan de basis liggen namen zoals Dalton, Montesorri en Freinet.

Deze laatste wordt in dit afstudeerproject uitvoerig besproken. Wie is C. Freinet? Hoe is zijn pedagogie gegroeid en waarvoor staat ze?

De aanleiding hiervoor was de vraag naar een output onderzoek van de basisschool ’t Schommelbootje in Alken. Deze school die in 1983 opgericht werd, werkt met de pedagogie van C. Freinet. Na dertig jaar wilde men wel eens weten wat er van al de oud-leerlingen terecht gekomen was. Wat doen ze tegenwoordig? Welke studies hebben ze gedaan? Waren ze tevreden van het aangeboden onderwijs?

Door middel van een enquête hebben we deze vragen aan de oud-leerlingen voorgelegd. Dit werk bevat een bespreking van de resultaten, waarmee ’t Schommelbootje in de komende jaren aan de slag kan gaan. Eén van de doelen kan zijn het pedagogisch project te herformuleren.

Om een goed beeld over de werking van ’t Schommelbootje te krijgen heb ik me laten onderdompelen in de Freinettechnieken. Deze zijn in dit afstudeerproject onder de loep genomen. Enerzijds ben ik er van overtuigd dat iedere leerkracht, door het lezen van dit werk, bronnen van inspiratie zal vinden. Men kan hiervan immers veel toepassen in de eigen praktijk. Anderzijds kan dit afstudeerproject ook ouders begeleiden in hun keuze voor het Freinetonderwijs. Zij vinden hier naast het hoe en wat van het Freinetonderwijs ook informatie terug over de scholen die dit aanbieden.


Full text:
File Size Type Checksum  
PaulussenAn_Afstudeerproject_20140605.pdf 12 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5218 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Paulussen, A. (2014). Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61fefd6d058c.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer