About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,135 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Hypothecair krediet bij ING
dc.creator : Meekers, Anne
dc.subject :
dc.description.abstract : Ik heb voor mijn rapport het onderwerp Hypothecair Krediet bij ING gekozen. Dit behoort onder de woonkredieten en wordt als meest voorkomende vorm gebruikt. De reden waarom ik dit onderwerp koos is omdat het me in eerste instantie interesseert en omdat dit een aspect is dat in het leven van een afstuderende student van pas kan komen. In mijn rapport bespreek ik nauwkeurig de verschillende stappen en procedures van het hypothecair krediet, om zo een beter overzicht te krijgen van wat het krediet precies allemaal inhoudt. Ik start met de geschiedenis van ING om het bedrijf te situeren in een ruimer verband. Vervolgens benoem ik ook de structuur van het kantoor waar ik mijn stage heb gelopen. Na deze inleiding komt mijn centraal thema ‘het Hypothecair Krediet bij ING’ aan bod. Hierin komen diverse aspecten in voor zoals de omschrijving van het product en de doelgroep waarvoor het bestemd is. Ik vermeld ook de verschillende rentevoeten, de diverse terugbetalingmogelijkheden, de waarborgen, de kosten en de verzekeringen binnen het krediet. Ook komt een bepaalde werkwijze van ING naar voor waarin ik laat zien dat de klant aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om krediet te kunnen verkrijgen. Ik bespreek ook het fiscale voordeel wat de klant uit zijn lening kan halen en de juiste bewijsstukken die de klant moet leveren aan het kantoor om een vrijgave van zijn gelden te verkrijgen. Nadien verwerk ik ook nog een case die ik heb kunnen mee volgen tijdens mijn stage. Na het opstellen van dit rapport kan ik vaststellen dat ik nu over de nodige kennis van het krediet beschik. Mede wegens de goede begeleiding die ik kreeg op mijn stage plaats en de gesprekken die ik mee kon volgen. Deze kennis ga ik in de toekomst zeker nog nuttig kunnen gebruiken als ik zelf een hypothecair krediet wil aanvragen als klant of in mijn beroep om mensen goed te kunnen begeleiden bij het aangaan van dat krediet. TREFWOORDEN: -hypothecair krediet -ING COLLATIE: aantal pagina’s 51, activiteitenverslagen + bijlagen 37 pagina’s STAGEPLAATS Bedrijfsnaam: ING, Kantoor Sint-Truiden Straat en nummer: Grote Markt 45 Postcode: 3800 Gemeente: Sint-Truiden
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Stagerapport
dc.format :
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ff97710ae7
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Accountancy & fiscaliteit
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer