About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,206 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Conventie “Aanrijding door Voertuigen” in de brandpolis
Author :
Geraerts, Koen
Abstract : Tijdens mijn stage bij de Federale Verzekering te Hasselt, ben ik vooral actief geweest in het beheer van schade. Ook ben ik geïntroduceerd in de productie waar ik soms handelingen mocht verrichten.
Een eerste deel van mijn rapport bestaat uit het ontstaan en doen van de Federale Verzekering. Hier vindt u algemene informatie over de Federale Verzekering alsook wat voor hun primeert in hun samenwerking met de klanten.
In het tweede gedeelte worden mijn stageactiviteiten beschreven. Ik heb mij voornamelijk bezig gehouden met het beheer van schade in het kader van de motorrijtuigverzekering. U zal hier ook een uitwerking vinden van een opening voor een schadegeval in het kaden van een arbeidsongeval a.d.h.v. de schermen die ik moest gebruiken.
In het derde gedeelte zal u de uitwerking vinden van mijn centraal thema, de conventie “Aanrijding door Voertuigen” in de brandpolis. Ik zal hierin a.d.h.v. de gebruikte schermen twee dossiers toelichten. Eén dossier waar de conventie van toepassing is, en één dossier waar deze niet van toepassing is.
In het gedeelte van de bijlages zal u de nodige documentatie vinden die ik heb gebruikt om mijn stagerapport uit te werken. Zowel documentatie omtrent het centraal thema, als codes die u nodig heeft bij de opening van een dossier voor een arbeidsongeval.

TREFWOORDEN:
-Federale Verzekering
-aanrijding door voertuigen
-brandpolis

COLLATIE:
Stagerapport:
56 pagina’s
bijlagen: 34 pagina’s

STAGEPLAATS
Bedrijfsnaam: Federale Verzekering
Straat en nummer: Prins Bisschopssingel 34 A
Postcode: 3500
Gemeente: Hasselt

NAAM STAGELECTOR(PXL): Philippe Pelsemaeker
NAAM STAGEMENTOR(bedrijf): Erik Hawinkel

CONTACT: koen.geraerts@gmail.com
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2014
Full text :
File Size Type Checksum  
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Stagerapport
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement
Degree level : Bachelor
Discipline : Accountancy & fiscaliteit
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Business
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 19/12/2014 11:02
Last modified : 28/05/2015 10:11
Collections :
2014
3030564
Accountancy-fiscaliteit
Views : 707
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer