About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,242 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
dc.creator : Vanluyten, Nele
dc.subject :
dc.description.abstract : Genoeg, voor altijd en voor iedereen! Zo kan je heel basic uitleggen wat duurzaamheid is. In de vakoverschrijdende eindtermen vinden we duurzaamheid terug in context vier. Opwarming van de aarde, uitbuiting van mensen, de kloof tussen Noord en Zuid, het is dringend tijd dat we in actie schieten. Daarom is duurzaamheid niet weg te denken in onze educatie. In dit eindwerk is het thema duurzaamheid verwerkt in tien lessen voor het vak Nederlands. Er zijn twee lessen voorzien voor de 1ste graad A, twee lessen voor de eerste graad B/BVL en vier lessen voor de 2e graad aso/tso. Verschillende vakrubrieken komen aan bod: fictie, vaardigheden en taalbeschouwing. Van elke les is er een leerlingen- en leerkrachtenversie, een PowerPointpresentatie en een Notebookpresentatie gemaakt. Dit alles is terug te vinden op deze website: http://nelevanluyten.wix.com/afstudeerproject . “ Maar mevrouw, lessen over duurzaamheid zijn saai!” Helemaal niet! In dit lessenpakket wordt ingespeeld op de leefwereld van pubers. Films, leuke televisieprogramma’s, festivals, … komen aan bod! Durf, onderneem en laat je leerlingen proeven van deze lessen.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Afstudeerproject
dc.format : $file.fileFormatLink.mimeType
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ffe3220ce6
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer