About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht

2014
Crocetti, Laura
Martens, Morgane
Professionele bachelor in de vroedkunde

Abstract :
Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht. Crocetti, L., Martens, M. & Van Steenkiste, E. (2014)
Bogaerts, A. & Van Bocxstaele, V.
Devlieger, R. & Jacobs, B.
Overgewicht is een wereldwijd probleem. Steeds meer mensen kampen met een te hoge Body Mass Index (BMI). Overgewicht wordt gedefinieerd als een BMI van 25 tot 29.9 kg/m2. Vrouwen die hun zwangerschap starten met overgewicht verhogen de risico’s op negatieve maternale, obstetrische en foetale uitkomsten. Na een zwangerschap en bevalling is het vaak moeilijk voor de moeders om terug hun gewicht van voor de zwangerschap te bekomen. Vandaar dat het belangrijk is om de aandacht te richten op postpartale- en de interconceptionele interventies die focussen op een gezonde levensstijl met aandacht voor een gezond startgewicht bij een volgende zwangerschap. Dit omdat we weten uit eerder onderzoek dat de perinatale risico’s nog meer toenemen als vrouwen tussen 2 zwangerschappen hun gewicht niet verliezen of gewicht bijkomen.
Postpartale interventieprogramma’s worden best gestart in de eerste zes weken na de bevalling en zijn idealiter gebaseerd op een dieet. Het dieet kan gecombineerd worden met fysieke activiteit indien dit aansluit bij de moeder haar levensgewoonte en haar motivatie. Louter fysieke activiteit is niet voldoende om gewicht te verliezen. Interventieprogramma’s kunnen zowel individueel als in groep gegeven worden maar individuele interventies verhogen het positief zelfbeeld en de zelfredzaamheid. Dieetadvies wordt meestal individueel gegeven maar fysieke activiteit kan zeker in de vorm van groepssessies gegeven worden.
Er zijn tal van factoren die de gewichtsreductie kunnen beïnvloeden waarvan borstvoeding, behoren tot een bepaalde lage sociale klasse en educatieniveau de belangrijkste zijn.
Mobiele applicaties kunnen vrouwen ondersteunen gedurende het hele proces van gewichtsverlies maar ze kunnen persoonlijk contact niet vervangen. Het is belangrijk om de juiste applicatie te kiezen en het gebruik ervan goed te kennen zodat de applicatie gemakkelijk te integreren is in het dagelijkse leven.
De vroedvrouw heeft samen met de gynaecoloog, de diëtist(e) en de bewegingscoach een belangrijke taak in het begeleiden van vrouwen met overgewicht in de pre- en postnatale periode. Het algemene doel bestaat uit het reduceren en zelfs voorkomen van postpartale gewichtsretentie waardoor de uitkomsten voor een volgende zwangerschap en het verdere leven van de vrouw en haar kind verbeteren.

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef 2013-2014.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4242 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Crocetti, L., Martens, M. (2014). Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a62002ce00ea6.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer