About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum

2014
Vranken, Karolien
Professionele bachelor in de vroedkunde

Abstract :
Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders. Zwangerschap - bevalling - postpartum.
Colantoni, L., Vranken, K. (2014).
Promotoren: Mertens, L., Smets, J.
Co - promotor: Hermans, L.
Toekomstige ouders voelen zich onvoldoende voorbereid op de zwangerschap, arbeid, bevalling en postpartum. Zwangere vrouwen krijgen te weinig informatie over mogelijke procedures bij de arbeid en bevalling. Hierdoor kunnen ze geen geïnformeerde keuzes maken. Er is een veelheid aan informatiebronnen die toekomstige ouders kunnen raadplegen maar welke informatie beantwoorden aan hun behoeften en interesses? Waar hebben ze nood aan?
De doelstelling van deze literatuurstudie is handvaten aanreiken aan vroedvrouwen om aanstaande ouders informatie op maat te bieden, zodat ze voldoende voorbereid zijn op de zwangerschap, bevalling en postpartum. De noden en interesses beantwoorden, zijn belangrijke aspecten om de overgang naar het ouderschap optimaal te laten verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe toekomstige ouders zich willen voorbereiden.
Uit onderzoek is gebleken dat aanstaande ouders zelf willen beslissen welke informatie ze ontvangen naargelang hun behoeftes. Ouders verwachten na prenatale informatiesessies dat ze minder angstig zullen zijn. Het geven van gezondheidseducatie leidt tot een betere zelfbeheersing, minder angsten en geeft een positievere geboortebeleving. Door deel te nemen aan prenatale lessen krijgen ze een veiliger gevoel om de ouderrol op zich te nemen.
Om deze handvaten optimaal te gebruiken is er meer onderzoek in Vlaanderen nodig, zodat de behoeften van aanstaande ouders bekend zijn. Hierdoor kan er in de toekomst rekening mee gehouden worden om gezondheidseducatie op maat te geven zodat ze op de zwangerschap, bevalling en het ouderschap voorbereidt zijn.

Full text:
File Size Type Checksum  
bachelorproef karolien en luana af.pdf 787 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4972 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vranken, K. (2014). Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a620059780f9b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer