About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,206 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Vereffening van een VOF, Vergelijking met een bvba
dc.creator : Coursier, Jolie
dc.subject :
dc.description.abstract : De stage is een onderdeel van de opleiding Accountancy-Fiscaliteit. Dit opleidingsonderdeel heeft als hoofddoelstelling de theoretische kennis die je verworven hebt binnen de opleiding om te zetten in de praktijk. Ik heb mijn stage doorlopen bij Account & See Unitas bvba. In mijn stagerapport vind je als eerste een beschrijving van het accountantskantoor en de verschillende diensten die zij verstrekken. Het hoofdonderwerp van dit stagerapport heb ik gekozen naar aanleiding van een praktijkvoorbeeld waarmee ik gedurende mijn stage bij Account & See Unitas bvba mee te maken heb gekregen. Dit was namelijk de vereffening van een tandarts met als vennootschapsvorm een vennootschap onder firma. Een andere reden waarom ik dit onderwerp gekozen heb is dat ik er gedurende mijn opleiding niet veel mee in contact ben gekomen. De vereffening van een vennootschap onder firma wordt in stappen besproken. Je weet precies wat je eerst moet doen en wat je als laatste moet doen totdat de vennootschap volledig vereffend is. In mijn stagerapport bespreek ik naast de vereffening van een vennootschap onder firma ook de verschillen met de vereffening van een bvba (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Er is namelijk één groot verschil, een vennootschap onder firma kan vereffend worden door een vereenvoudigde vereffeningsprocedure en een bvba enkel door een gewone vereffeningsprocedure die veel uitgebreider is en veel meer tijd vraagt. Het opleidingsonderdeel stage was zéér leerrijk voor mij. Ik heb verschillende theoretische onderwerpen in de praktijk kunnen omzetten, zoals het invullen van een personenbelasting en het inboeken van verschillende facturen met ieder zijn moeilijkheidsgraad. Bij het opstellen van mijn stagerapport heb ik ook veel bijgeleerd. Tijdens het analyseren van het dossier, de theorie achter de vereffening en dan ten slotte hoe je het nu in de praktijk moet omzetten. TREFWOORDEN: -vereffening -VOF COLLATIE: 43 pagina’s 46 pagina’s bijlagen STAGEPLAATS: Bedrijfsnaam: Account & See Unitas bvba Straat en nummer: Albertkanaalstraat 104 Postcode: 3511 Gemeente: Kuringen STAGELECTOR(PXL): Mevrouw Graulus STAGEMENTOR(bedrijf): Mevrouw Maréchal CONTACT: jolie.coursier@gmail.com
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Stagerapport
dc.format :
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a620114e112f9
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Accountancy & fiscaliteit
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer