About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,280 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
dc.creator : Van Beeck, Wido
dc.subject :
dc.description.abstract : Vaak worden de middeleeuwen als één van de donkerste periodes uit onze geschiedenis beschouwd. Meestal wordt hierbij gedacht aan de gruwelijke straffen die de middeleeuwers op hun criminelen toepasten. Maar waarom werden deze gruwelijke straffen uitgevoerd? Pasten de middeleeuwers dan echt een nultolerantie toe of waren hun straffen helemaal niet zo erg als wij ons inbeelden? Dit afstudeerproject behandelt het civiele rechtssysteem dat gehandhaafd werd in onze eigen laatmiddeleeuwse contreien, de Bourgondische Nederlanden, met extra aandacht voor het graafschap Vlaanderen.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Afstudeerproject
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a6201da3b1609
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer