About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,260 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
dc.creator : van der Steen, Paula
Meynen, Valerie
dc.subject :
dc.description.abstract : Men kan niet onder de vergrijzing uit. Er zijn ongeveer 100.000 personen met dementie in Vlaanderen. Tegen 2020 verwacht men dat dit met 30% gaat stijgen. 1/3de van de personen met dementie wonen nog thuis. 78% van de bevraagde mantelzorgers in deze bachelorproef heeft een negatieve houding ten op zicht van een woonzorgcentrum. Het PWO-project Woonwijzer Dementie loopt over 3 jaar en wilt een inventarisatie maken van bestaande informatie over een dementievriendelijke omgeving in een thuissituatie. Het heeft als doel om een definitieve screeningstool te ontwikkelen. Deze bachelorproef 'Als zorg een zorg wordt' is een onderdeel binnen het PWO-project. De noden en behoeftes van de mantelzorger van een persoon met dementie in thuissituatie is hierbij in kaart gebracht. Via een vragenlijst 'Zicht op mantelzorg' zijn er 40 mantelzorgers geïnterviewd. Deze gegevens zijn anoniem verwerkt. Onze bevinding is dat deze vragenlijst minder bruikbaar is binnen het ziekenhuis. Volgens ons is deze vragenlijst beter geschikt in de thuissituatie. Er dient een vertrouwensband opgebouwd te worden om de vragenlijst te vervolledigen. TREFWOORDEN: Mantelzorgers van personen met dementie in een thuissituatie Noden en behoefte onderzoek Open interview met vragenlijst. COLLATIE: 112 pagina's waarvan 60 pagina's bijlagen INHOUDSDESKUNDIGE: Elke Van de Moortel INHOUDSDESKUNDIGE eigen werkveld: Herman Astrid, neuropsycholoog & dementiecoach, SFZ Smaers An, hoofdverpleegkundige geriatrisch zorgprogramma, AZ, St Dimpna CONTACT: valeriemeynen@hotmail.com paulavandersteen@hotmail.com
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2015
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327007ce1bfb
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg
etd.degree.level : Bachelor na Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer