About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,260 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
Author :
van der Steen, Paula
Meynen, Valerie
Abstract : Men kan niet onder de vergrijzing uit. Er zijn ongeveer 100.000 personen met dementie in Vlaanderen. Tegen 2020 verwacht men dat dit met 30% gaat stijgen. 1/3de van de personen met dementie wonen nog thuis. 78% van de bevraagde mantelzorgers in deze bachelorproef heeft een negatieve houding ten op zicht van een woonzorgcentrum.

Het PWO-project Woonwijzer Dementie loopt over 3 jaar en wilt een inventarisatie maken van bestaande informatie over een dementievriendelijke omgeving in een thuissituatie. Het heeft als doel om een definitieve screeningstool te ontwikkelen.

Deze bachelorproef 'Als zorg een zorg wordt' is een onderdeel binnen het PWO-project. De noden en behoeftes van de mantelzorger van een persoon met dementie in thuissituatie is hierbij in kaart gebracht.

Via een vragenlijst 'Zicht op mantelzorg' zijn er 40 mantelzorgers geïnterviewd. Deze gegevens zijn anoniem verwerkt.

Onze bevinding is dat deze vragenlijst minder bruikbaar is binnen het ziekenhuis. Volgens ons is deze vragenlijst beter geschikt in de thuissituatie. Er dient een vertrouwensband opgebouwd te worden om de vragenlijst te vervolledigen.

TREFWOORDEN:
Mantelzorgers van personen met dementie in een thuissituatie
Noden en behoefte onderzoek
Open interview met vragenlijst.
COLLATIE: 112 pagina's waarvan 60 pagina's bijlagen
INHOUDSDESKUNDIGE:
Elke Van de Moortel
INHOUDSDESKUNDIGE eigen werkveld:
Herman Astrid, neuropsycholoog & dementiecoach, SFZ
Smaers An, hoofdverpleegkundige geriatrisch zorgprogramma, AZ, St Dimpna
CONTACT:
valeriemeynen@hotmail.com
paulavandersteen@hotmail.com
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2015
Full text :
File Size Type Checksum  
Als zorg een zorg wordt.pdf 8 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg
Degree level : Bachelor na Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 19/03/2015 15:29
Last modified : 27/03/2017 14:03
Collections :
2015
2320071
BaNaBa Ouderenzorg
Views : 2169
Downloads : 389
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer