About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie

2015
Derwael, Iris
Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg

Abstract :
Deze bachelorproef met titel 'Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie' wil de aandacht richten op de familieleden van ouderen met een depressie. De rol van de familie wordt door de vermaatschappelijking van zorg steeds belangrijker in de behandeling van de patiŽnt. Er wordt door de patiŽnt veelal beroep gedaan op de naaste familieleden, waardoor zij de rol van zorgverlener - al dan niet bewust - op zich nemen. Sommige familieleden ervaren dit als een bijkomende last op hun schouders.
Het doel van deze bachelorproef is het onderzoeken of familieleden betrokken willen worden in de behandeling van de patiŽnt en op welke manier we dit kunnen organiseren op de gerontopsychiatrische zorgeenheid A4 van het Medisch Centrum Sint-Jozef.
Er werd voor deze bachelorproef literatuurstudie gedaan naar het thema participatie binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ook de familiale belasting die familieleden ondervinden in het zorgen voor de patiŽnt met een psychiatrische problematiek, werd onderzocht.
Om na te gaan of familieleden (meer) willen participeren in de behandeling werden interviews gehouden. Er werd bij hen gepeild naar de mening over participeren in de behandeling van de patiŽnt. Daarnaast werden ook de hulpverleners van de zorgeenheid bevraagd naar hun mening over het betrekken van familie binnen de behandeling van de patiŽnt.
De werking met familieleden op zorgeenheid A4 werd voor deze bachelorproef onder de loep genomen. De familie wordt bij opname via een informatieverstrekkingsmoment ingelicht over het verloop van de opname en de behandeling van de patiŽnt. Het geven van informatie en het systematisch uitnodigen van de familieleden voor een familiegesprek geeft van bij de aanvang een grotere betrokkenheid, wat de behandeling ten goede kan komen. Resultaten over de effecten hiervan zullen echter in de toekomst verder moeten aangetoond worden.

TREFWOORDEN: participatie, depressie bij ouderen, systeemtheorie, family burden

COLLATIE: 47 pagina's, 3 bijlagen

INHOUDSDESKUNDIGE: de heer Jeroen Germonprť
Verpleegkundig diensthoofd zorgeenheid A4 Medisch Centrum Sint-Jozef Munsterbilzen

PROMOTOR: de heer Johan Valy

Full text:
File Size Type Checksum  
ELKE FAMILIE HEEFT ZIJN VERHAAL.pdf 5 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5067 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Derwael, I. (2015). Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32700bbe1c2c.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer