About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique

2015
Meyers, Leen
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Hoe verloopt een les Frans Vreemde Taal wanneer je werkt met jongeren met ASS? Welke moeilijkheden kunnen er zich voordoen? Zijn er verschillen tussen het lesgebeuren in het buitengewoon onderwijs en het regulier onderwijs? Hoe kan je je les Frans aanpassen aan de behoeften van de leerling met ASS? Wij proberen deze vragen te beantwoorden aan de hand van dit afstudeerproject.
Wat kan u concreet terugvinden in deze bundel? Vooreerst gaat de aandacht naar het leerproces binnen Frans Vreemde Taal voor jongeren met het Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zowel ASS als Frans Vreemde Taal worden bekeken vanuit een theoretisch standpunt. Vervolgens worden enkele hypotheses geformuleerd. Dit alles wordt gelinkt aan het Vlaams onderwijs.
Teneinde de theoretische basis af te toetsen, hebben we observaties en interviews gedaan in zowel het BuSO-KIDS als in Kindsheid Jesu (Opleidingsvorm 4) te Hasselt. Hierbij formuleerden we onze vaststellingen en onze conclusies. Bovendien heb ik een concreter beeld gekregen van ASS door gedurende het academiejaar bijles te geven aan een leerling met deze stoornis. U vindt niet enkel mijn waarnemingen maar ook mijn werkbundel terug in dit afstudeerproject.

Full text:
File Size Type Checksum  
LeenMeyers_Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5530 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Meyers, L. (2015). Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3270694f1f84.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer