About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening

2015
Dreesen, Annick
Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg

Abstract :
Op dit moment nemen chronische zieken een steeds grotere plaats in onze maatschappij. De stijging van de levensverwachting gaat hand in hand met een stijging van de prevalentie van chronische ziekten. Deze literatuurstudie beschrijft de rol van de thuisverpleegkundige binnen zelfmanagement bij personen met een chronische aandoening. Welke verschillende rollen kan een thuisverpleegkundige vervullen om de oudere patint te ondersteunen in zijn zelfmanagement? Om tot deze beschrijving te komen is er een literatuuronderzoek gedaan. Dit literatuuronderzoek is gebaseerd op het chronische zorgmodel van Wagner. Zijn zorgmodel is ondergebracht onder de 5 rollen dat onder het competentieprofiel omschreven staat van de banaba interdisciplinaire ouderenzorg. Deze zijn: de expert, de cordinator, de innovator, de coach en de professional. Onder deze rollen is ook het denkkader van Manu Keirse beschreven. In kader van een onderzoek naar aanleiding van een masterthesis vanuit de universiteit Maastricht met betrekking tot de bevorderende en belemmerende factoren van de implementatie van zelfmanagement, zijn doormiddel van een semigestructureerd interview onder andere de rollen bevraagd van de verschillende actoren in het interdisciplinair team (Moermans, 2015) . Deze gegevens zijn gebruikt voor de bachelorproef.
De rol van expert wordt het meeste aangehaald, zowel door Keirse als in de interviews. Deze moet vooral zorg op maat geven en rekening houden met de autonomie van de patint. De relatie tussen de patint en hulpverlener is hierbij belangrijk. De cordinator moet er voor zorgen dat de zorgactiviteiten goed afgestemd zijn op elkaar. De innovator zal het principe van zelfmanagement mee moeten kunnen introduceren, dit kan ze niet alleen. Er is hierbij hulp nodig op micro-, meso- en macroniveau. De coach moet kwalitatief handelen in het interdisciplinaire team. De professional zal steeds kritisch moeten staan ten opzichte van zijn/haar eigen handelen. Om de 5 rollen als thuisverpleegkundige te kunnen opnemen zal er een andere benaderingswijze en werkwijze vereist worden. De verpleegkundigen zullen moeten leren coachen, cordineren, innoveren, een andere relatie aangaan met hun patinten en hun eigen handelen in vraag kunnen en durven stellen. Sommige verpleegkundigen bezitten al enkele van deze rollen, de ene verpleegkundige al wat meer dan een andere. We moeten als organisatie samen op 1 lijn staan. Hiervoor is veel sturing, opleiding, vorming en tijd nodig. Het zal een andere denkwijze eisen. Als thuisverpleegkundige moeten we niet alles willen overnemen, maar moeten we ook kunnen 'loslaten' en de patint handvatten geven om het zelf te doen. We moeten hier zelf nog veel leren om een coachende of ondersteunende rol te zijn. We moeten leren een zorgplan maken wat aansluit bij zijn keuzes. Welke implementatiestrategie er moet gevolgd worden om deze rollen van de thuisverpleegkundige te integreren in de praktijk, kan in een volgend eindwerk uitgewerkt worden.

TREFWOORDEN: zelfmanagement, chronische zorg, relatie patint-zorgverlener
COLLATIE: 32 pagina's, 1 bijlage
PROMOTOR PXL: Johan Valy
INHOUDSDESKUNDIGE : Moermans Vincent, domeincordinator mobiliteit en zelfredzaamheid, zorgcoach
CONTACT: a.dreesen@telenet.be

Full text:
File Size Type Checksum  
BACHELORPROEFDreesenA2014-2015.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5214 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Dreesen, A. (2015). De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327075081fe2.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer