About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek

2015
Decoutere, Ine
Peeters, Loes
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Het aantal werkloze BuSO-schoolverlaters blijft aanzienlijk hoog. Het is belangrijk kennis te hebben van de situering van arbeidsvaardigheden binnen het lessenaanbod. Hierdoor worden specifieke trainingen mogelijk. Deze maken de overgang naar het werkveld eenvoudiger.

Doel: Het oplijsten van de verschillende arbeidsvaardigheden binnen de lessen in het BuSO-KIDS te Hasselt.

Methode: Het kwalitatief verkennend onderzoek bevat een literatuurstudie en een empirisch onderzoek. De volgende databanken werden geraadpleegd: Doks pxl, Bohn Stafleu, ERIC en Pubmed. Binnen het empirisch onderzoek werden gerichte observaties uitgevoerd aan de hand van de 29 MELBA-kenmerken.

Resultaten: Uit de observaties blijkt dat binnen zowel OV3 als de pASSer bijna alle MELBA-kenmerken aan bod komen met uitzondering van leiderskwaliteit, contactvaardigheid (OV3 en de pASSer) en kritisch beoordelen (pASSer). Initieel wordt intensief ondersteund door middel van stappenplannen, receptenfiches en visualisaties. Door het herhalen van taken en het afbouwen van stappenplannen wordt zelfstandigheid bevorderd.

Conclusie: De vaardigheden komen binnen beide opleidingsvormen aan bod. Wel moet meer worden ingezet op het situeren van de vaardigheden. In plaats van één persoon, zouden meerdere personeelsleden de MELBA moeten kunnen hanteren om de uitvoering bij alle leerlingen haalbaar te maken. Doordat leerlingen met ASS alles letterlijk interpreteren is het zinvol de MELBA-vragen concreter te formuleren. Vanuit de praktijklessen zou er meer ruimte moeten zijn voor het inoefenen van de kwalificaties en minder productiegericht werken. Stappenplannen, visualisaties enz. worden beter aangeboden vanaf opleidingsfase één. Gezien het verschil in prestaties in schoolse en niet-schoolse settings, is het zinvol meer stage-momenten te creëren binnen de opleiding in OV3. Binnen de pASSer zouden stages meer werk buiten het NEC moeten inhouden. De kansen op werk worden zo verhoogd.

Trefwoorden: ASS, arbeidsvaardigheden, BuSO, tewerkstelling.

Full text:
File Size Type Checksum  
Defenitieve Bachelorproef ArbeidsvaardighedenBinnenHetBuSOKIDSInKaart.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5624 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Decoutere, I., Peeters, L. (2015). Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3271076823b2.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer