About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,168 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
dc.creator : Put, Stefanie
Bongaerts, Karlien
Carlisi, Steffie
Janquart, Sara
dc.subject :
dc.description.abstract : De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. ‘Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen’. Door: Karlien Bongaerts, Steffi Carlisi, Sara Janquart, Stefanie Put Promotor: Johan Valy Inleiding: Als gevolg van het onderzoek naar de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen werd een observatielijst ‘Observations during the home visits’(zie bijlage 1) opgesteld. Om te bepalen of de observatielijst een bruikbaar gegeven is, werd volgend onderzoek opgestart. Doel: Dit onderzoek wil een antwoord geven op de vraag of de observatielijst betrouwbaar is. Kan deze observatielijst gebruikt worden om aan te tonen dat armoede een invloed heeft op de ontwikkeling van het kind en kunnen op basis van de resultaten interventies opgestart worden? Methode: Initieel werd er vertrokken vanuit een literatuurstudie om de waarde van een observatie te bestuderen. Aansluitend werd een praktisch onderzoek uitgevoerd waar 21 kansarme gezinnen in Ethiopië en 5 in Vlaanderen werden geobserveerd in de thuisomgeving. In Ethiopië werd nagegaan of de weergave van de observaties in de observatielijst betrouwbaar waren. Er werd dus een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend aan de hand van de Kendall’s concordantiecoëfficiënt W. In Vlaanderen is de observatielijst ook afgenomen, maar hier werd gekeken of de gescoorde items voldoende relevant waren voor het opstarten van een interventie. Resultaten: Uit de literatuurstudie kan er besloten worden dat de waarde van een observatieschaal een goede manier is om de ontwikkelingskansen weer te geven. Verder hebben de domeinen ‘Observation of the Child’ en ‘Observation of the Environment’ een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid terwijl bij het domein ‘Observation of the Caregiver’ eerder over een lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid gesproken wordt. Conclusie: De observatielijst is een bruikbaar gegeven voor het weergeven van ontwikkelingskansen van kinderen in armoede, met uitzondering van het observatiedomein ‘Observation of the caregiver’. Voortvloeiend uit voorgaande kan besloten worden dat het opstarten van een interventie, aan de hand van de observatie items in deze observatielijst, voldoende aanknopingspunten bevat. Trefwoorden: observation, children, poverty, parents, environment
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2015
dc.type : Afstudeerproject
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3271341524aa
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de ergotherapie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer