About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?

2015
Saren, Laura
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
‘Oh nee, weer zo’n saaie spreekbeurt’ en’ Ik durf niet vooraan in de klas te staan’, zijn courante opmerkingen van leerlingen. Klassieke spreekbeurten zijn voor een deel leerlingen immers slaapverwekkend, terwijl de anderen het als erg stresserend ervaren.

Uit de doorlichtingsverslagen van de onderwijsinspectie komt naar voren dat taalvaardigheden vaak de nodige functionaliteit missen en dat spreekvaardigheden onvoldoende doelgericht aan bod komen. BSO-leerlingen hebben omwille van een aantal kenmerken zoals een lagere taakspanning, en in sommige gevallen een taalachterstand, nochtans extra nood aan functionele opdrachten met een lage drempel en afwisseling.

Dit afstudeerproject stelt daarom de volgende onderzoeksvraag voorop: Is podcasting een geschikt alternatief voor de klassieke spreekbeurt binnen PAV?
Kan het de interesse van de leerlingen wekken? Is podcasting een functionele manier om aan spreekvaardigheid te werken? Kan het leerlingen helpen hun schroom te overwinnen en hun taalvaardigheid te verbeteren?

Aan de basis voor het onderzoek ligt de analyse van de plaats die spreekvaardigheid inneemt binnen de eindtermen en leerplannen PAV. Hierbij wordt ook de link met de vakdidactiek gemaakt. Aanvullend richt ik mij tot enkele leerkrachten met de vraag hoe zij spreekvaardigheid in hun curriculum integreren, welke moeilijkheden zij ervaren en hoe zij staan ten opzichte van podcasten.

Daarna verschuift de focus zich naar de praktijk. Wat is podcasting? Welke tools zijn er beschikbaar en welk materiaal heb je nodig? Moet je over veel ICT-vaardigheden beschikken? Is er reeds een didactisch kader rond podcasts binnen PAV? Welke didactische toepassingen zijn geschikt om rond spreekvaardigheid te werken? Wat is uiteindelijk het leerrendement van de uitgewerkte toepassingen? Het praktische luik van het afstudeerproject richt zich op deze vragen.

Tot slot vind je in dit afstudeerproject ook verslagen van de uitvoering van enkele zelfgemaakte didactische toepassingen in de klaspraktijk. Hoe het testen is verlopen staat ook beschreven bij het praktische luik van het afstudeerproject.

Ik hoop dat dit afstudeerproject een basis kan zijn voor het werken met podcasts ter bevordering van de spreekvaardigheid en dat je na het lezen van dit werk warm loopt om er zelf mee aan de slag te gaan.

Full text:
File Size Type Checksum  
LauraSaren_Afstudeerproject_Podcasten_in_PAV.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4985 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Saren, L. (2015). Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3271d57527b3.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer