About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,168 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
dc.creator : Schiepers, Tom
Schroeder, Elisabeth
Gemis, Davine
Claessens, Fien
dc.subject :
dc.description.abstract : In het theoretisch gedeelte werd besproken wat een leerwerkplaats inhoudt, welke kenmerken deze heeft en welke voordelen er zijn voor de studenten ten opzichte van een reguliere werkplaats. Het belangrijkste voordeel voor de student is enerzijds het leren “van en met elkaar”. Anderzijds toont de leerwerkplaats een groter belang voor het interdisciplinair samenwerken en leiderschap. Daarna zijn we dieper ingegaan op wat interdisciplinair samenwerken in de praktijk betekent, wie lid is van het interdisciplinair team, wat de rol van de hoofdverpleegkundige betekent en de slaagkansen van het interdisciplinair samenwerken. Het samenwerken zorgt voor voordelen in het belang van de patiënt, de organisatie en de zorgverlener. De slaagkansen van het interdisciplinair samenwerken zijn afhankelijk van de persoonlijke kwaliteiten en inzet van het personeel, de communicatie binnen het team en de ontwikkeling van creatieve werkmethodes. In het derde hoofdstuk werd er ingegaan op wat een informed consent inhoudt en wat het belang hierbij is bij het afnemen van een vragenlijst. Daarop volgde hoe een vragenlijst werd opgesteld, welk ontwikkelingsproces deze zal doorlopen en met welke aandachtspunten er werd rekening gehouden. Dit alles werd gerealiseerd rekening houdend met het opzet een patiëntenbrochure te ontwikkelen vanuit het perspectief van de patiënt. In het laatste hoofdstuk van het theoretisch deel werd er beschreven hoe de opmaak van de brochure best kon worden uitgevoerd. Hierbij besprak men de opbouw, de inhoud en het design. Vervolgens kon de praktijkuitvoering beginnen en de vragenlijsten werden afgenomen bij de verschillende doelgroepen in de ziekenhuizen. De verwerking van deze vragenlijsten is terug te vinden in het praktisch gedeelte. De resultaten werden verwerkt en nauwkeurig beschreven in het gedeelte ‘resultaten’, onder het analyseren en structureren van kwalitatieve data. Per vraag is zowel frequentie, percentages als grafische weergave zichtbaar. Nadat het duidelijk was welke thema’s de patiënten belangrijk vonden om in de brochures weer te geven, kon het maken van de brochure starten. Er werden contacten gelegd met de referentiepersonen per ziekenhuis om ons te informeren over de huisstijl van de verschillende ziekenhuizen. Bij de opstelling van de brochures werd rekening gehouden met de thema’s, inhoud, opmaak en opstelling. De informatiebrochures zullen binnenkort zichtbaar zijn op de verschillende afdelingen bij aanvang van de interdisciplinaire leerwerkplaats, zodat patiënten degelijk geïnformeerd zijn over hun verblijf op de interdisciplinaire leerwerkplaats.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2015
dc.type : Afstudeerproject
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3272dc412bb4
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de verpleegkunde
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer