About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,161 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
dc.creator : Slangen, Mike
dc.subject :
dc.description.abstract : De nieuwe tijd… Een tijd vol veranderingen. Na de donkere periode van de middeleeuwen wordt het dagelijkse leven in Europa weer compleet omgegooid. Nieuwe ideeën steken de kop op, oeroude tradities worden in twijfel getrokken, instanties die al duizenden jaren stand houden, daveren op hun grondvesten. De mens gaat voor de eerste keer in de geschiedenis zijn leven en toekomst in eigen handen nemen. Hij wordt niet meer geleefd door instanties zoals de katholieke kerk, hij leeft nu volgens zijn eigen overtuigingen. Er begint rond 1517 een klein vlammetje te branden in Europa. Een vlammetje onder de naam van Maarten Luther, een Duitse monnik. We noemen dit de reformatie. Eens dat vlammetje zich in beweging heeft gezet, is het uitgegroeid tot een verzengend vuur dat niet meer te stoppen is, zelfs niet door de hoogste vertegenwoordiger van God op aarde, de paus. Dit is het begin van een nieuwe manier van geloven. De katholieke kerk verliest een groot deel van haar volgers aan het pas ontluikende protestantisme. In Engeland regeert vanaf 1509 een zeer tirannieke vorst, Hendrik VIII. Als erfgenaam van de Tudor-dynastie bouwt hij het Engelse rijk stevig uit. De staatsgodsdienst van Engeland heeft onder zijn heerschappij ook een turbulent bestaan gekend. Dit heeft vooral ook te maken met het minstens even woelige liefdesleven van deze absolute vorst. Wanneer de paus hem immers verbiedt te scheiden van zijn eerste vrouw, Catharina van Aragon, breekt Hendrik volledig met het katholieke Rome. Hij richt de anglicaanse kerk op, met zichzelf uiteraard als heer en meester aan het hoofd van deze nieuwe geloofstroming. Dit afstudeerproject focust met een theoretisch gedeelte en een praktische werkbundel met bijhorende webquest op de motieven van Hendrik om het geloofsleven in Engeland zo drastisch om te gooien. Is het uit spirituele overtuiging dat Hendrik deze drastische stappen neemt? Of laat hij zich leiden door de onweerstaanbare honger naar macht? Is het misschien de lust naar het vrouwelijke schoon die Hendriks hoofd op hol brengt? Een vraag die vandaag nog steeds menig geschiedkundige bezighoudt…
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2015
dc.type : Afstudeerproject
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32752bc13286
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer