About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Kom onder je kerktoren uit

2015
Buekers, Tom
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Kom onder je kerktoren uit! Dagelijks nemen duizenden pendelaars vanuit Limburg de trein naar Brussel voor hun werk, een normale zaak. Wat als een leerkracht tussen deze pendelaars zit?

In het kader van mijn afstudeerproject heb ik een maand stage gelopen in de Don Bosco school voor techniek en wetenschap van Sint-Pieters-Woluwe. Naast deze stage in een hoofdstedelijke context, heb ik een project uitgewerkt rond verkeersveiligheid.

Het theoretische gedeelte van dit afstudeerproject is opgedeeld in een aantal hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt er aandacht besteed aan de laatste onderwijsspiegel. Het tweede hoofdstuk bevat alle leerplandoelstellingen, eindtermen en vakoverschrijdende eindtermen van dit project. Daarnaast vindt u een verduidelijking van alle eindtermen terug. Het derde hoofdstuk is een opsomming van voordelen die het lesgeven in Brussel je als leerkracht kan (aan)bieden. In het vierde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het thema verkeersveiligheid: “Waarom nu net een project rond verkeersveiligheid?” In het volgende hoofdstuk wordt de stageschool kort gesitueerd. In het voorlaatste hoofdstuk wordt er aandacht besteed aan het project zelf, met daarbij speciale aandacht voor het eindproduct. Het laatste hoofdstuk somt de uitdagingen op van het onderwijs rond projectmatig werken.

Een tweede deel van dit afstudeerproject is het praktijkgedeelte. Ik heb een volledige lesbundel uitgewerkt rond verkeersveiligheid. Daarnaast vind je in dit deel ook het reflectiedocument terug. Ten slotte vindt u enkele evaluatiedocumenten terug die gebruikt zijn als permanente evaluatie.

Het project en het lesmateriaal heb ik uitgetest in de Don Bosco school voor techniek en wetenschap van Sint-Pieters-Woluwe.

Ben je benieuwd naar het project en de ervaringen van het lesgeven in een Brusselse school? Ben je geprikkeld om les te gaan geven weg van je kerktoren? Lees dan zeker dit eindwerk.

Klasse in Brussel: “Wie hier kan lesgeven, kan het overal”

Full text:
File Size Type Checksum  
BuekersTom_150604_Afstudeerproject_KomOnderJeKerktorenUit.pdf 5 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4825 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Buekers, T. (2015). Kom onder je kerktoren uit. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327538e732a9.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer