About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,161 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
dc.creator : Lismont, Eline
dc.subject :
dc.description.abstract : Je kan er niet omheen. Wanneer je de krant openslaat of het nieuws wilt volgen krijg je steevast te horen dat een of andere Amerikaanse film een Oscar of een andere noemenswaardige prijs gewonnen heeft. We groeien op in de wereld van de Amerikaanse films. Zelden zendt men een Vlaamse of Nederlandse film uit op televisie. Zonde, zeker als blijkt dat onze films niet moeten onderdoen voor de grote Amerikaanse kleppers. Door deze lichte irritatie ging ik in bestaand lesmateriaal Nederlands op zoek naar een manier om films te integreren in de les Nederlands. Ik kwam al snel tot de conclusie dat er weinig rond films gewerkt werkt in de werkboeken. Nochtans is dit een perfecte manier om de leerlingen te motiveren voor een bepaald onderwerp. Als er dan al materiaal rond films ontwikkeld was, ging dit meestal over de bekende Amerikaanse films. Daarom vond ik dat ik de kans moest grijpen om lesmateriaal te ontwikkelen voor leerlingen uit de tweede graad BSO. Ik heb gekozen om een werkbundel voor het BSO uit te werken omdat ik zelf het liefst lesgeef aan deze maatschappelijk kwetsbare groep. Met deze bundel wil ik de leerlingen talig weerbaar maken aan de hand van motiverende, praktijkgerichte en functionele opdrachten zoals bijvoorbeeld het geven van een mondelinge presentatie. Bij het ontwikkelen van dit lesmateriaal heb ik enkel gebruik gemaakt van Nederlandstalige films uit Vlaanderen en Nederland. Dit om de leerlingen warm te maken voor onze eigen filmklassiekers en niet enkel oog te hebben voor de Amerikaanse kaskrakers.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2015
dc.type : Afstudeerproject
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32753b7432b0
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het ondewijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer