About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen

2015
Van Landeghem, Iris
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
De doelstellingen van dit werk zijn tweeledig. Ten eerste was het doel het implementeren van het elektronisch bewonersdossier en het digitaal registeren bij het zorgpersoneel van woonzorgcentrum Parel der Kempen in Westerlo. De tweede doelstelling was na te gaan of de elektronische manier van werken een kwaliteitsverhoging betekent voor de informatiedoorstroom op multidisciplinair niveau en of het de kennis over een zorgvrager binnen
het zorgteam vergroot. Aan de hand van de theoretische randvoorwaarden op gebied van de zelfdeterminatietheorie en de acht leiderschapsstijlen volgens het leiderschapscircumplex om een team te motiveren tot verandering en de cirkel van Deming voor het projectmatige verloop, werd weergegeven hoe dat ter uitvoering werd gebracht. Door middel van een kleinschalig kwalitatief en kwantitatief onderzoek werd nagegaan of de implementatie geslaagd was en werden tendensen geformuleerd over de gevolgen van de toepassing. Het resultaat daarvan maakt duidelijk dat de invoering een gunstig verloop kende. Inzake de mate dat de informatie die doorgegeven wordt kwalitatief verhoogde, wordt opgemerkt dat de parameters waar een waarde aan verbonden zijn consequenter worden ingegeven in het elektronisch dossier dan dit ten tijde van een registratie in een papieren dossier gebeurde. De observaties en evaluaties waar het personeel zelf tekst diende in te geven zijn daartegenover sterk verminderd in aantal. Deze scriptie was slechts een eerste aanzet naar een verdere verfijning en bijsturing van het gebruik van een elektronisch zorgdossier en dient dan ook in die zin gelezen te worden.
Sleutelwoorden: implementatie, digitale registratie, peer to peer principe, motivatie

Promotor: Cindy Vanheusden
Inhoudsdeskundige: Patricia Beenens

Full text:
File Size Type Checksum  
laatste versie 19-05.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5035 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Van Landeghem, I. (2015). Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327789a73813.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer