About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,135 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Werken met ouderen, een uitdaging?
dc.creator : Bosmans, Seva
dc.subject :
dc.description.abstract : Ouderen en agressie, twee begrippen die op het eerste zicht niets met elkaar te maken hebben. Ouderen worden misschien wat ondeugend maar agressief? Wanneer we denken aan ouderen zien we grootouders die met hun kleinkinderen spelen, glimlachend de krant lezen en graag een babbeltje slaan. Vanuit deze stereotiepe gedachten lijkt het alsof ouderen altijd makkelijk zijn omgang. De realiteit toont echter aan dat ouderen niet altijd zo makkelijk zijn in omgang. Ouderen worden snel gezien als een makkelijke doelgroep om mee te werken. Maar is dit in de werkelijkheid ook wel zo? Zijn ouderen zo een makkelijke doelgroep? Of kan werken met ouderen toch een uitdaging zijn? Ouderen kunnen op jongere leeftijd al agressief gedrag vertonen. Toch beginnen ze zich meestal pas op latere leeftijd agressiever te gedragen. Vanwaar komt deze agressie? Het is alom bekend dat agressie in de hulpverlening veel voorkomt, ook bij ouderen. Hulpverleners worden regelmatig geconfronteerd met onverwacht verbaal of fysiek agressief gedrag van ouderen. Dit eindwerk zal agressie binnen de hulpverlening onderzoeken. Er zal getracht worden om duidelijkheid te scheppen omtrent de oorzaken van agressief gedrag bij ouderen. Nadat de oorzaken van het agressieve gedrag gekend zijn, zullen de gevolgen van ouderenagressie besproken worden. Hoe reageren verzorgenden in een situatie met agressief gedrag? Met welke gevoelens worden ze geconfronteerd tijdens deze situatie? Hoe gaan ze nadien met deze gevoelens om? Wat betekend een confrontatie met ouderenagressie voor de hulpverlening? Kortom welke gevolgen heeft dit agressieve gedrag voor de verzorgenden? Agressie heeft een impact op de wanier waarop we reageren. Wanneer een hulpverlener niet weet hoe hij met agressief gedrag moet omgaan kan dit gevolgen hebben. Het is dus erg belangrijk voor elke hulpverlener om te weten hoe er op een correcte manier met agressief gedrag kan omgegaan worden. Een manier, namelijk de RED-methode, die hulpverleners kunnen helpen om met agressief gedrag om te gaan, wordt ook in dit eindwerk besproken. In het praktijk gedeelte zal het theoretisch onderzoek getoetst worden aan de realtiteit. Dit onderzoek zal gebeuren aan de hand van vragenlijsten. Deze vragen worden gesteld aan de verzorgenden van Thuiszorg Bilzen. Het doel van dit eindwerk is om ouderen leren beter te begrijpen. Op deze manier zullen hulpverleners ook beter met deze doelgroep kunnen werken.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2015
dc.type : Eindwerk
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327c03bb4065
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer