About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,234 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
dc.creator : Jans, Sarah
dc.subject :
dc.description.abstract : Er breekt een dag aan dat gedetineerden buiten de gevangenismuren mogen treden. Dit idee vind ik best beangstigend. Zijn deze mensen klaar om het chaotische leven buiten terug op te pikken? Hebben zij genoeg begeleiding en voorbereiding gekregen om niet meer terug te keren naar de penitentiaire inrichting? Er spookten veel gedachten door mijn hoofd en zo ben ik bij de onderzoeksvraag gekomen: "Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid? Hoe kan JWW deze brug eventueel invullen?" Deel één geeft de lezer een kijk op mijn stageplaats. Ik liep stage bij Justitieel Welzijnswerk (JWW) en deze stage gebeurde vanuit de invalshoek van stagiaire trajectbegeleider (TB). Het ontstaan van JWW, de ervaring als TB en een beknopte voorstelling van de gevangenis van Hasselt wordt in dit deel uitgelegd. In deel twee ga ik enkele onderwerpen die teruggrijpen naar mijn onderzoeksvraag verder uitleggen. De evolutie van het strategisch plan betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden komt in dit deel aan bod. Verder wil ik u een zicht geven op wat het hulp- en dienstverleningsaanbod aan gedetineerden de dag van vandaag te bieden heeft. Daarna schets ik enkele initiatieven wat betreft de nazorg in Nederland, zodat hieruit misschien bruikbare ideeën naar boven kunnen komen. Deel drie omschrijft mijn praktijkonderzoek. Doormiddel van mijn onderzoeksvraag, "Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid? Wat kan JWW betekenen in deze eventuele brug?" ga ik op cliëntniveau interviews afnemen. Ik wil nagaan wat de brug kan maken voor de cliënten. Ik bekijk welke begeleiding(en) de bevraagden hebben gehad en hun ervaring met die begeleiding. Daarnaast ga ik aan de hand van mijn literatuurstudie over de nazorg in Nederland de suggesties en opmerkingen bevragen. Ik wil zeker plaats maken voor de bedenkingen en de aspecten die er moeilijk lopen, zodat ik op die manier kan eindigen met een conclusie en eventuele aanbevelingen. In deel vier bespreek ik mijn kritische visie. Gedurende mijn eindwerk ben ik op verschillende moeilijkheden gebotst en werd ik geconfronteerd met mezelf. Ik denk dat het gehele proces een grote bijdrage levert aan mijn laatste stappen om af te studeren als professionele hulpverlener. Ik vind het zeker belangrijk dat ik uit dit proces mijn conclusies trek, dingen leer en deze meeneem naar de toekomst. Tot slot rond ik af met een algemeen besluit waarin ik kort terugblik op mijn bachelorproef.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2015
dc.type : Eindwerk
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327c1c2c408f
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer