About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips

2015
Bloemen, Eline
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Ik heb mijn stage gedaan op KTA 1 Diest. KTA 1
Diest is een secundaire school die gespecialiseerd is in nijverheidsrichtingen. Ik heb mijn stage gedaan op de interne leerlingbegeleiding van de school.
De interne leerlingbegeleiding kan beschouwd worden als de gemeenschappelijke noemer voor alle handelingen die de school organiseert om haar leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke, sociale en intellectuele ontwikkeling. De interne leerlingbegeleider gaat uit van een zo breed mogelijke zorg voor alle leerlingen.
Zo staat hij ook in voor het begeleiden van leerlingen met studieproblemen. Veel leerlingen ervaren motivatieproblemen. Vaak is er een achterliggend probleem wat deze demotivatie teweeg brengt. De leerlingbegeleider gaat een gesprek aan met de leerling om zo te achterhalen wat dat probleem kan zijn. Zo kan hij samen met de leerling naar een oplossing zoeken. Wanneer leerlingen moeilijkheden ervaren met studeren kunnen zij ook terecht bij de leerlingbegeleider. Hij start dan de begeleiding op aangepast aan de problemen van de leerling.
Al deze problemen hebben tot het onderwerp van mijn eindwerk geleid. Ik heb een onderzoek gedaan naar de studiemotivatie, het welbevinden en de betrokkenheid en de studievaardigheden van de leerlingen 2e en 3e graad TSO.
Als eerste is het belangrijk om een zicht te krijgen op de volledige organisatie. In deel 1 wordt er weergegeven waar KTA 1 Diest voor staat, wat hun visie en missie is en welke studierichtingen ze aanbieden. Daarna wordt er dieper ingegaan op de leerlingbegeleiding. Dit wordt aan de hand van de verschillende kerntaken gedaan.
Om een goed zicht te krijgen over het onderwerp van mijn eindwerk wordt er in deel 2, het theoretisch gedeelte, wat uitleg gegeven over motivatie, welbevinden en betrokkenheid en enkele leervaardigheden waaronder studiemethode en studieplanning.
In het praktisch gedeelte van mijn eindwerk wordt toegelicht hoe mijn onderzoek tot stand is gekomen. Samen met mijn mentor hebben we enkele keren samengezeten over de aanpak van het onderwerp. We hebben er voor gekozen om te werken met enquêtes. Deze ben ik in alle klassen persoonlijk gaan bevragen. In deze enquête werden vragen gesteld met betrekking tot de studiekeuze, de tevredenheid en de betrokkenheid, het schoolse zelfbeeld, het pedagogisch klimaat, de sociale relaties, leerproblemen en de studievaardigheden van de leerlingen. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek heb ik een boekje met studietips ontworpen.
Het boekje met studietips is voor alle leerlingen, ongeacht een leerproblematiek. Dit boekje met studietips is een werkboekje dat de leerlingen doorheen het volledige schooljaar helpt. In het begin wordt er uitleg gegeven over het gebruik van de website en Smartschool. Als tweede wordt hen geleerd hoe ze gebruik kunnen maken van hun studieplanner. Dat is de agenda die ze in het begin van het schooljaar aankopen via de school. Ook wordt hen het gebruik van een weekplanner en een jaarplanner uitgelegd. Dan maken ze kennis met hun eigen leergewoonte en leren de herhalingsweek en de examenreeks goed voorbereiden.
Daarna maken ze kennis met de verschillende type uitstellers en hoe ze uitstelgedrag kunnen aanpakken. Ook faalangst wordt belicht. Hier leren ze hoe ze faalangst kunnen herkennen en hoe je het kan aanpakken. Het laatste deel van het boekje bestaat uit het leren studeren zelf. Hier maken ze kennis met een bepaalde studiemethode en hoe ze deze moeten toepassen. Ze leren hoe een goede studieomgeving eruit moet zien en hoe ze een goede samenvatting kunnen maken.
In deel 4 van mijn eindwerk vind je een kritische terugblik van mezelf over het eindwerk.

TREFWOORD:
studiemotivatie
studievaardigheden

Full text:
File Size Type Checksum  
201337731_14.pdf 932 KB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
201337731_14.B1.pdf 103 KB PDF MD5 Open file
201337731_14.B2.pdf 79 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5699 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Bloemen, E. (2015). Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327ddfda4352.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer