About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,242 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
dc.creator : Trippas, Ellen
Schreurs, Ellen
dc.subject :
dc.description.abstract : Infectie is een gevreesde complicatie bij het aanprikken van een poortkatheter. Het is daarom belangrijk dat de Port-A-Cath® correct aangeprikt wordt. De verpleegkundige moet bewijzen dat ze de techniek bekwaam kan uitvoeren, omdat infectiepreventie een belangrijk gegeven is. Hierbij speelt de care bundle een belangrijke rol. Alle interventies die hierin vermeld staan, dienen nageleefd te worden om de kwaliteit van de geleverde zorg te verhogen. De bekwaamheid staat genoteerd in het verpleegkundig (team)paspoort. In het Jessa Ziekenhuis is dit een digitaal document waarin de huidige vaardigheden, competenties en kwalificaties van het individu in vermeld staan. Het verpleegkundig (team)paspoort is in België een recent gegeven, dat in het Virga Jesse Ziekenhuis in 2012 is ingevoerd. Momenteel bestaat er geen specifieke wetgeving in verband met het bekwaam kunnen uitvoeren van een techniek, maar is er wel sprake van een verpleegkundig wetgevend kader. Om de patiënten outcome te verhogen, wordt er gebruik gemaakt van een care bundle. Dit is een geheel van evidence based interventies voor een vooraf bepaalde patiëntengroep. Wanneer deze elementen samen geïmplementeerd worden zal het uiteindelijke resultaat significant verbeteren dan wanneer deze afzonderlijk toegepast worden. Om tot een goede care bundle te komen, dienen er 7 fasen doorlopen en enkele basiselementen in acht genomen te worden. Bij oncologische zorgvragers heeft de poortkatheter als voornaamste doel het toedienen van cytostatica. Om toegang te krijgen tot de Port-A-Cath® dient deze aangeprikt te worden met behulp van een speciale naald, de Huberpunt naald. Voor het aanprikken van een Port-A-Cath® hebben we een care bundle ontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van infectie. Ten slotte hebben we in het praktisch gedeelte onze care bundle uitgewerkt en zijn we op zoek gegaan naar tools die het inoefenen van de techniek mogelijk maken. Deze tools zijn 2 speciale oefenpoppen, de Chester ChestTM en de Port-“Body in a Box”TM, en een virtuele werkelijkheidssimulatie. Voor het behalen van de bekwaamheidsverklaring hebben we een proces uitgewerkt dat doorlopen dient te worden. Hierbij hebben we ons gebaseerd op het viertrapstraject. Hierbij aansluitend hebben we tenslotte een tabblad, binnen het verpleegkundig (team)paspoort, opgemaakt voor het aanprikken van de Port-A-Cath®.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Afstudeerproject
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd3932620b82
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de verpleegkunde
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Ziekenhuisverpleegkunde
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer