About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,168 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
Author :
Neven, Evi
Hermans, Lore
Van Hecke, Nienke
Helsen, Hannelore
Abstract : Promotor: Johan Lemmens
Copromotor: Christel de Vries

Doel: In dit afstudeerproject wordt nagegaan waarom kinderen met Downsyndroom in het kleuter- en lager onderwijs problemen ervaren op gebied van voorbereidend en aanvankelijk rekenen. Vervolgens wordt gekeken of de methode ‘de Rekenlijn’ een effectief hulpmiddel is voor deze doelgroep.
Methode: Dit afstudeerproject bestaat uit een literatuur- en praktijkonderzoek. Voor het literatuuronderzoek hebben we gebruik gemaakt van volgende databanken: Pubmed, DSE International, Google Scholar en Bohn Stafleu. Het praktijkonderzoek hebben we toegepast bij twee kinderen met Downsyndroom binnen een inclusief onderwijstraject.
Resultaten: Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom. De omgeving speelt hierbij een cruciale rol. De sleutelelementen zijn Early Intervention en (inclusief) onderwijs. Om te komen tot rekenen moet elk kind over basisvaardigheden beschikken. Deze vaardigheden worden geschetst in de (pre)numerische ontwikkeling. Hierbij wordt gekeken naar waar kinderen met Downsyndroom problemen ervaren. Centraal staat het rekenen bij een kind met Downsyndroom binnen een inclusief onderwijstraject. De Rekenlijn (Hedianne Bosch, 2004), een orthodidactische methode om kinderen met Downsyndroom in kleine stappen te leren rekenen, wordt hiervoor bestudeerd en praktisch toegepast.
Conclusie: Kinderen met Downsyndroom kunnen leren rekenen, maar meestal niet volgens de reguliere methodieken, omdat deze vaak minder geschikt zijn. De Rekenlijn biedt alternatieven, zoals het rekenen visueel maken en aanbieden in kleine deelstappen, waardoor leren rekenen mogelijk wordt. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effectiviteit van de Rekenlijn. Verschillende ervaringsdeskundigen zijn echter tevreden over het resultaat van deze methode. Dit is ook gebleken uit de praktijkervaringen bij twee kinderen met Downsyndroom.
Trefwoorden: Downsyndroom en ontwikkeling, Downsyndroom en rekenen, rekenvoorwaarden, inclusief onderwijs
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2014
Full text :
File Size Type Checksum  
ASP (Evi Neven, Lore Hermans, Hannelore Helsen, Nienke Van Hecke).pdf 617 KB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Afstudeerproject
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de ergotherapie
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 10/06/2015 13:50
Last modified : 22/06/2015 9:46
Collections :
2014
Ergotherapie
3120143
Views : 1286
Downloads : 950
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer