About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,168 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
Author :
Wuyts, Steffi
Vandeven, Linda
Pinna, Gina
Mommens, Fabio
Abstract : Promotor:
Mevrouw Carine Gielen

Doel: Aanpassing van de bestaande screeningstool Obstacle in functie van UD-principes en bruikbaarheid. Hieruit volgt een ontwikkeling van een digitale mini-versie. Er wordt een eerste aanzet gegeven tot uitbreiding van de screeningstool voor thuiswonende personen met dementie.
Methode: De studenten hebben een literatuurstudie verricht naar UD-principes, woningaanpassingen bij mobiliteits- en veiligheidsproblemen en woningaanpassingen voor personen met dementie. De bestaande screeningstool werd in functie van de bruikbaarheid getest in 31 woningen van ouderen. De mindmaps van de bestaande screeningstool werden aan de hand van testresultaten en in functie van UD-principes aangepast. De mini-versie is ontwikkeld aan de hand van de aangepaste mindmaps van de uitgebreide screeningstool en de resultaten van de focusgroep.
Resultaten: De studentengroep heeft de uitgebreide screeningstool verfijnd in functie van de UD-principes en de bruikbaarheid. De studenten hebben een voorstel gemaakt om de doelgroep uit te breiden naar personen met dementie. Via onderzoek is een ontwerp gemaakt van een mini-versie van de screeningstool met een praktische vorming voor zorgverleners. Aangezien er geen informaticus ter beschikking was zijn de voorstellen niet gedigitaliseerd.
Conclusie: Het ontwerp voor de aanpassing van de bestaande screeningstool en de mini-versie ligt klaar om gedigitaliseerd te worden. De studentengroep heeft een eerste aanzet gegeven om woningen van thuiswonende personen met dementie te kunnen evalueren. De mini-versie is bruikbaar als eerste korte screening van een woning door verzorgenden, mantelzorgers. De uitgebreide screeningstool is ontwikkeld voor gebruik door paramedisch personeel.

Trefwoorden: UD-principes, ouderen, woningaanpassingen voor personen met dementie, vergrijzing, tabletgebruik
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2014
Full text :
File Size Type Checksum  
eindwerk technologie in de thuiszorg pdf.pdf 832 KB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Afstudeerproject
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de verpleegkunde
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 10/06/2015 13:51
Last modified : 23/06/2015 16:11
Collections :
2014
Ergotherapie
3120423
Views : 1428
Downloads : 234
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer