About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Energie-efficiëntie van productiemachines

2014
Deckmyn, Mattias
Professionele bachelor in de elektromechanica

Abstract :
Titel: PWO EE: Energie-efficiëntie van productiemachines
Door: Mattias Deckmyn

Promotoren:
ing. Ilona Stouten PXL Xmain
ing. Gwen Vanheusden Hogeschool PXL

In het departement PXL-Tech van de hogeschool PXL bevindt zich de onderzoekscel, Xmain. In deze onderzoekscel werken 2 studenten aan een onderzoek rond energie-efficiëntie en conditioning monitoring, dit aan de hand van 3 testopstellingen. De opstellingen bestaan uit een motor-generator opstelling, een pompopstelling en een compressoropstelling.

Deze scriptie is een verslag van verschillende proeven uitgevoerd op deze drie testopstellingen met als doel aan te tonen hoeveel rendementsverlies er optreedt in een motoraandrijving door één fout, of een combinatie van fouten.

De motor-generator opstelling bestaat uit 2 motoren die aan elkaar gekoppeld zijn met hiertussen een koppelmeter en mogelijk nog een reductiekast. Het gaat om 2 motoren met verschillende energieklassen, namelijk IE2 (hoge efficiëntie) en IE3 (premium efficiëntie). Het doel is het meten van het rendement bij verschillende opstellingen (vast gemonteerd, verstelbaar gemonteerd) en de invloed van verschillende fouten zoals uitlijningsfouten, onbalans, hoog efficiënte lagers, hoog efficiënte olie in de reductiekast, e.d. Uit de rendementsmetingen worden ISO rendementscurves opgesteld, en de resultaten worden vergeleken met elkaar.

De pompopstelling bestaat uit 2 waaierpompen aangedreven door 2 identieke motoren. De pompen kunnen zowel in serie als parallel geschakeld worden, zodat we kunnen zien wat het verschil is in respectievelijk druk en debiet. De bedoeling is ook het rendement van de motor te meten op de motor-generator opstelling, om zo het optimale werkpunt (snijding pomp- en leidingkarakteristiek) te bepalen.

De compressoropstelling bestaat uit een schroefcompressor met een verbruiksunit. Hier zijn in de voorgaande jaren testen op uitgevoerd omtrent de kost van persluchtlekken. De opdracht hier is de motoraandrijving van de compressor na te bouwen en deze op te meten op onze motor-generator opstelling zodat we ook voor deze motor ISO-rendementscurves kunnen bepalen en dit zowel belast als onbelast en al dan niet correct uitgelijnd.

Deze bachelorproef geeft de resultaten weer in zake energie-efficiëntie en welke factoren hier invloed op hebben. De winstmarges bij aanpassing van de machine, zoals betere lagers en andere oliën, zijn zoals te verwachten maar zijn niet zo groot als voorgeschreven op papier. Deze afwijkingen en factoren zullen één voor één besproken worden.

Full text:
File Size Type Checksum  
Deckmyn.pdf 6 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4400 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Deckmyn, M. (2014). Energie-efficiëntie van productiemachines. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82152d530e301532e8b0e9f0026.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer