About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank

2015
Mertens, Eva
Ulens, Jessie
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Titel: Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
Door: Jessie Ulens en Eva Mertens
Promotor: Annemie Spooren

Inleiding: Om ouderen langer thuis te laten wonen dient de hulpmiddelenverstrekking geoptimaliseerd te worden in het kader van het leeftijdsonafhankelijke hulpmiddelenbeleid. Hiervoor heeft het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) de opdracht gegeven om een voorbereiding te maken voor een functionele analyse van de Vlibank.

Doel: Het doel is om aanbevelingen te formuleren over de voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank met betrekking tot inhoud, gebruikers, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

Methode: Via literatuurstudie werden voorwaarden gezocht en EASTIN (European Assistive Technology Information Network) hulpmiddelendatabanken vergeleken en vervolgens gescoord. Voor het kwalitatieve praktijkonderzoek werd er een focusgroep en een thinking aloudopdracht georganiseerd.

Resultaten: In de literatuurstudie en het praktijkonderzoek zijn er algemeen geldende bruikbare voorwaarden beschreven. Deze voorwaarden handelen onder andere over productinformatie, noden van de gebruikers en toegankelijkheidsvoorwaarden. Er zijn verschillen en gelijkenissen gevonden tussen de hulpmiddelendatabanken van EASTIN in de inhouds- en vormgevingsvergelijking. In de inhoudelijke vergelijking is het duidelijk dat alle databanken gericht zijn op assistive technology en home automation. De zoekopties en productomschrijvingen kunnen sterk van elkaar verschillen. De vormgevingsvergelijking toont aan dat alle hulpmiddelendatabanken in meer of mindere mate ruimte hebben voor verbetering. Niet alle databanken hebben bijvoorbeeld een tekstvergroter en/of voorleesfunctie.

Conclusie: Uit de literatuurstudie is gebleken dat de expliciete richtlijnen voor hulpmiddelendatabanken beperkt zijn. Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat meningen van gebruikers zeer waardevol zijn om voorwaarden te formuleren op gebied van gebruikerservaring, vormgeving, inhoud, enzovoort. Men kan rekening houden met deze meningen bij ontwikkelen van hulpmiddelendatabanken.

Trefwoorden: hulpmiddelendatabank, EASTIN, Universal Design, voorwaarden

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef Jessie Ulens en Eva Mertens.pdf 676 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5710 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Mertens, E., Ulens, J. (2015). Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82152d530e301537ed9522900db.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer