About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,177 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Implementeren van een zorgpad: de 10 geboden voor een leidinggevende
dc.creator : Vanmol, Kristof
dc.subject :
dc.description.abstract : Het Ziekenhuis Oost – Limburg (ZOL), afdeling TEPSI en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) Rekem zijn de samenwerking aangegaan voor een transmuraal zorgpad te ontwikkelen en implementeren. De gehanteerde methode om dit in goede banen te leiden is het zeven fasen model van het Netwerk Klinische Paden. Binnen deze methodiek is de rol van leidinggevende niet expliciet omschreven. Voor de adjunct – hoofdverpleegkundige van psychiatrie, die de rol van projectverantwoordelijke heeft, is zijn rol niet duidelijk. Deze bachelorproef onderzoekt de rol van een leidinggevende bij het implementeren van een zorgpad. Zorgpaden worden beschouwd als een onderdeel van kwalitatief werken in de gezondheidszorg en passen binnen de accreditatie – cultuur. Het implementeren van een zorgpad betekent een verandering binnen de organisatie. Binnen het ZOL worden veranderingsprocessen uitgewerkt volgens de acht fasen van succesvolle verandering van Kotter. Binnen dit model is motivatie een belangrijke pijler. Medewerkers motiveren kan onder andere door gebruik te maken van de principes van twee modellen: de Zelfdeterminatietheorie en het Job Demand Resources model. De voorgenoemde items worden binnen het theoretische gedeelte besproken. In het praktisch gedeelte wordt de rol van de leidinggevende bij het implementeren van een zorgpad verder onderzocht. Dit wordt aan de hand van drie items beschreven. Ten eerste zijn er de ervaringen van het team: welke noden hebben zij bij het implementeren van een zorgpad? Ten tweede zijn de ervaringen van vijf leidinggevenden beschreven, geanalyseerd uit semi – gestructureerde interviews. Als ervaringsdeskundigen hebben zij tips gegeven. Ten derde is de eigen ervaring van de projectverantwoordelijke (de adjunct – hoofdverpleegkundige) beschreven vanuit een helikoptervisie. Uit deze drie items zijn tien geboden voor de leidinggevende voor het succesvol implementeren van een zorgpad gedistilleerd. Deze zijn gesitueerd binnen de acht fasen van Kotter. TREFWOORDEN: leidinggevende, zorgpad, motiveren COLLATIE: 37 pagina’s, 2 bijlagen INHOUDSDESKUNDIGE: Swennen Andy, zorgcoördinator Ziekenhuis Oost – Limburg CONTACT: kristof.vanmol@zol.be
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c5283b0155c52b42220015
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Bachelor in het zorgmanagement
etd.degree.level : Bachelor na Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer