About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Mijn veiligheid. Hoe kan het opvangcentrum Fedasil Sint-Truiden beter tegemoet komen aan de noden inzake het creŽren van een veiliger klimaat voor volwassen alleenstaande vrouwen?

2016
Dormal, Anne
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Het doel van mijn eindwerk is een beeld te schetsen van de moeilijke omstandigheden waarin volwassen alleenstaande vrouwen binnen het opvangcentrum Fedasil Sint-Truiden soms moeten leven. Voelen ze zich veilig en welke elementen kan het opvangcentrum aanbrengen om de leefomstandigheden van deze vrouwen binnen het centrum te verbeteren?
Het onderliggende werkstuk vertrekt vanuit een omschrijving van mijn stageplaats en het werk dat daar verricht wordt. Hierbij wordt een overzicht gegeven van bepaalde begeleidingen en aangeboden diensten. Bovendien worden een paar begrippen uitgelegd en/of verduidelijkt.
Vervolgens vindt u mijn theoretisch kader. Hierin heb ik relevante literatuur aangehaald en besproken. Hoe bepaalde procedures verlopen, de kwetsbaarheid van vrouwen en een gendergevoelige aanpak. Worden de noden van vrouwen in opvangcentra vervult en hoe zijn de veiligheidsgevoelens?
Het daaropvolgende praktijkgedeelte reflecteert de gehanteerde onderzoeksmethode. U vindt hierin mijn onderzoeksplan, dataverzamelingsmethode en mijn steekproef. Van een populatie van 12 vrouwen heb ik een steekproef genomen op 10 van hen. U vindt in mijn praktijkgedeelte de resultaten van mijn steekproef. De eigenlijke interviews zijn terug te vinden in bijlagen.
Tot slot zijn er nog enkele bedenkingen alsook conclusies.

Full text:
File Size Type Checksum  
Dormal_Anne_bachelorproef.pdf 865 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4222 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Dormal, A. (2016). Mijn veiligheid. Hoe kan het opvangcentrum Fedasil Sint-Truiden beter tegemoet komen aan de noden inzake het creŽren van een veiliger klimaat voor volwassen alleenstaande vrouwen?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c5283b0155c52bd8ac01c7.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer