About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Rol van een ABC-transporter in de zinkresistentie van Cupriavidus metallidurans

2016
Vermeesen, Randy
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
Veel bodembacteriŽn hebben zich aangepast aan de aanwezigheid van toxische, zware metalen in de omgeving. De laatste dertig jaar is resistentie van bacteriŽn tegen zware metalen het onderwerp van vele, intensieve onderzoeken geweest. Cupriavidus metallidurans, meer bepaald stam CH34, is in 1976 geÔsoleerd uit een decantatietank van een metaalverwerkend bedrijf. Sindsdien is het geŽvolueerd naar een soort modelorganisme in dit werkveld omdat het resistent is tegen meer dan twintig verschillende zware metalen (millimolaire concentraties). C. metallidurans CH34 heeft zijn resistentie tegen zware metalen voornamelijk te danken aan determinanten gelegen op de twee megaplasmiden pMOL28 en pMOL30. Onderzoek naar de achterliggende mechanismen geven inzicht in de micro-adaptatie van bacteriŽn tegen zware metalen en in de toekomst is fytoremediatie van vervuilde bodems misschien een optie.
Een adaptief evolutie experiment heeft een mutant van C. metallidurans CH34 aan het licht gebracht. Deze mutant is nog beter bestendigd tegen zink als de parentale stam. Onderzoek wees uit dat de transcriptionele regulator van de ABC-transporter (=repressor) gelegen op chromosoom 1 verminderd tot expressie komt in deze mutant. Hierdoor gaat de aanliggende pomp verhoogd tot expressie komen en neemt de zinktolerantie toe. Homologie in de eiwitsequentie met Rhizobium leguminosarum leert ons dat de functie van de ABC-transporter het gebruik van glycerol als enige koolstofbron is.
In het eerste uitgevoerde experiment worden de parentele CH34, twee zinkmutanten en twee zelfgemaakte constructen: ťťn met de pomp uitgeschakeld, de andere met een uitgeschakelde repressor opgekweekt in vloeibaar medium waarin ze zijn blootgesteld aan een toenemende zinkconcentratie. De twee mutanten vertonen de hoogste zinktolerantie, gevolgd door de stam met uitgeschakelde repressor. De stam waarin de pomp is uitgeschakeld vertoont duidelijk de laagste zinktolerantie. Dit bevestigt de hypothese dat een verminderde expressie van de repressor, waardoor de pomp een verhoogde expressie vertoont, zorgt voor een verhoogde zinkresistentie. Wel is nog duidelijk een verschil waarneembaar tussen de zinkmutant en de stam met uitgeschakelde repressor, dit kan duiden op het feit dat de ABC-transporter niet het enige element is dat voor verhoogde zinktolerantie zorgt in zinkmutant.
Om de exacte functie van de ABC-transporter bij groei op glycerol te bepalen, wordt het glp locus ingebracht in een Rhizobium leguminosarum stam, meerbepaald in LRS-C-D. Deze stam bezit de twee plasmiden die de parentale VF39 heeft niet. Op ťťn van deze plasmiden is de ABC-transporter gelokaliseerd. Om te beginnen wordt een selectiemerker bepaald voor het inbrengen van het glp locus (zowel pomp als repressor). In dit experiment is aangetoond dat carbenicilline 400ng/Ķl een geschikte selectiemerker is omdat de parentale stam hier niet op kan groeien en het in te brengen plasmide een merker voor carbenicilline op zijn plasmide heeft liggen.
In het laatste experiment wordt een mutant gemaakt waarin de ABC-transporter op het chromosoom vervangen wordt door een tetracycline cassette. Door hierna een zelfgemaakt construct in te brengen waar een complementaire plasmidepomp op ligt, kan relatief eenvoudig achterhaald worden welke rol de specifieke genen van de pomp van de ABC-transporter hebben in de verhoogde zinkresistentie van CH34. Zowel door kolonie-PCR als door sequentie-analyse is bevestigd dat de twee zelfgemaakte constructen correct zijn en een vervolg experiment opgezet kan worden, waarin de complementaire pomp ingebracht wordt in een CH34 met een uitgeschakelde ABC-transporter om op die manier de exacte rol van de individuele genen te achterhalen.  

Full text:
File Size Type Checksum  
Randy_Vermeesen_definitief_eindrapport.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3750 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vermeesen, R. (2016). Rol van een ABC-transporter in de zinkresistentie van Cupriavidus metallidurans. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c5439981037d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer