About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een studie naar de werkbare technieken om het welzijn van kinderen van gescheiden ouders te verhogen

2016
Neven, Jana
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Dit eindwerk staat volledig in het teken van kinderen in een (echt)scheidingssituatie binnen de bijzondere jeugdzorg. Ik onderzoek de werkbare technieken om het welzijn van kinderen van gescheiden ouders te verhogen. Dit onderzoek voer ik binnen mijn derdejaarsstage bij de Wiekslag vzw thuisbegeleidingsafdeling Kristal.
Er wordt een enquête afgenomen bij alle contextbegeleiders binnen de Wiekslag, deze enquête vullen zij in voor alle gezinnen waarin zij begeleiding bieden en geeft een beeld van de gezinsvormen waarin de kinderen leven die in begeleiding zijn in de Wiekslag. Verder is er nog een tweede enquête die enkel ingevuld wordt voor de gescheiden gezinnen. In deze enquête wordt de samenhang van de scheiding en de VOS bevraagd en de werkbare technieken die door de hulpverleners zijn ingezet om het welzijn van de kinderen van gescheiden ouders te verhogen.
De voornaamste conclusies zijn dat er binnen de Wiekslag 80% van de gezinnen gescheiden leven. In 53% van de gezinnen achtte de begeleid(st)er dat er een samenhang is tussen de (echt)scheiding en de Verontrustende Opvoedingssituatie (VOS). Bij het werken met het netwerk zien we dat hier de technieken zitten die het meest effectief zijn in het verhogen van het welzijn van het kind. Binnen dit netwerk speelt de school een zeer belangrijke factor.

Full text:
File Size Type Checksum  
Neven_Jana_bachelorproef.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4775 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Neven, J. (2016). Een studie naar de werkbare technieken om het welzijn van kinderen van gescheiden ouders te verhogen . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c575cf550530.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer