About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,135 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Interdisciplinair samenwerken aan arbeidskansen van straatkinderen in Jimma EthiopiŽ. Oprichten van een woodwork shop en een hairdressing shop
dc.creator : Vaes, Indy
dc.subject :
dc.description.abstract : Inleiding Deze bachelorproef is een interdisciplinair project tussen de opleidingen van Social work en ergotherapie. Hierin wordt een onderzoek gevoerd over het creŽren van arbeidskansen voor weeskinderen in Jimma. Dit project is een verderzetting van reeds opgestarte Gobez Ė Gobez projecten in Jimma die al meerdere jaren bestaan en waar de PXL studenten zich ieder jaar voor inzetten. Doel Door middel van onderzoek werden de weeskinderen in kaart gebracht en werd er een small business opgericht. Hiermee willen we de technische vaardigheden van de kinderen verhogen en hun kansen op de arbeidsmarkt een boost geven. methode Er werd vertrokken vanuit een literatuurstudie om de cijfergegevens rond weeskinderen in EthiopiŽ te bestuderen. Aansluitend werd een handelingsonderzoek uitgevoerd. Met semigestructureerde interviews werden de opvangmogelijkheden van de weeskinderen in kaart gebracht. Resultaten Uit de literatuurstudie kan er besloten worden dat weeskinderen over het algemeen een lage scholingsgraad bereiken en dat ze te weinig kans krijgen om technische vaardigheden aan te leren. Er werd een containershop opgericht om de weeskinderen een kans te geven op deze technische ontwikkeling. Waarbij er een woodshop voor de jongens opgericht werd en een hairdressingshop voor de meisjes. Conclusie Het interdisciplinaire samenwerken was zeker een meerwaarde voor dit project. De weeskinderen worden op verschillende manieren opgevangen maar er wordt steeds gehamerd op de schoolse vaardigheden. De weeskinderen hebben nood aan technische scholing. Trefwoorden: 'orphaní, 'developmentí, 'vocational skillsí, 'Africa, labor skillsí.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c575ee880576
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer