About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Leesplezier in PAV stimuleren vanuit het vak 'hout'

2016
Mommens, Gwendolien
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
In het secundair beroepsonderwijs maken leerlingen kennis met een praktijkvak. Binnen dit studiegebied leren zij de kneepjes van het vak. Naast het praktijkvak worden zijn binnen het theoretische vak 'Project Algemene Vakken’ voorbereid om hun rol in de maatschappij in te nemen. Uit de inspectieverslagen blijkt dat er in de praktijk een grote kloof bestaat tussen de praktijkvakken en het vak 'PAV’. Toch zouden beide vakken elkaar via authentieke opdrachten kunnen versterken en aanvullen.

Op het einde van het secundair beroepsonderwijs wordt er namelijk verwacht dat de leerlingen individueel een probleem uit het dagelijkse leven kunnen oplossen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen de link met het dagelijkse leven kunnen leggen, dienen leerkrachten uit het beroepsonderwijs rond authentieke contexten te werken. Dit wil zeggen dat leerkrachten best problemen selecteren waar de leerlingen in het dagelijkse leven mee in aanraking kunnen komen.

Om de kloof tussen beide vakken te dichten, heb ik voor mijn afstudeerproject gewerkt rond de vraag 'Hoe kunnen we de kloof tussen praktijkvakken en theoretische vakken aan de hand van leesplezier verkleinen?’.

Als PAV-leerkracht probeerde ik samen met leerlingen uit de richting houtbewerking een multimediale boekenkast te maken. De kast werd vervolgens in de lessen PAV gebruikt om leerlingen tot lezen aan te zetten. Vanuit het vak 'PAV’ leerden leerlingen wat meer over de veiligheidsvoorschriften, maakten een stappenplan over hun werkproces en zij voerden wiskundige berekeningen uit. Deze berekeningen konden de leerlingen vervolgens in het vak 'houtbewerking’ gebruiken om het hout op maat te zagen.

Zelf volgde ik het werkproces vanuit het vak 'PAV’ ,maar naast de lessen ging ik zelf ook de werkhal in. Het gaf me de kans om meer voeling te krijgen met het reilen en zeilen in een praktijkvak. Hiernaast leerde ik de leerlingen op een andere manier kennen en maakte ik kennis met de talenten van de leerlingen. Daar haalden zowel ik als de leerlingen veel voldoening uit!

Begin mei moest de kast klaar zijn, zodat ik nog enkele lessen PAV kon geven waarin de kast gebruikt zou worden. De kast werd gevuld met verschillende soorten boeken. Hiernaast waren er haakjes om kranten aan te hangen, inschuifmogelijkheden voor de tablet … aanwezig. Mogelijkheden genoeg om het leesplezier van de leerlingen te prikkelen!

Full text:
File Size Type Checksum  
Gwendolien_Mommens_Bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3971 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Mommens, G. (2016). Leesplezier in PAV stimuleren vanuit het vak 'hout'. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c57637090625.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer